Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika Gdańska, Wydział ChemicznyGdańsk, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: student - stypendysta
Wymagania:

1. Studenci studiów II stopnia w dziedzinie chemii, technologii chemicznej lub biotechnologii.
2. Wiedza w zakresie chemii fizycznej, spektroskopii FTIR.
3. Mile widziane doświadczenie w wykonywaniu pomiarów FTIR i obsługa programów do obróbki i analizy danych widmowych.
4. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielny przegląd literatury anglojęzycznej.
5. Zaangażowanie w pracę naukowo-badawczą, umiejętność pracy w zespole, dokładność, dyspozycyjność.

Opis zadań:

Zadania badawcze stypendysty:
1. Charakterystyka wody zaburzonej przez peptyd modelowy za pomocą spektroskopii FTIR oraz metody widm zaburzonych z wykorzystaniem wody półciężkiej (HDO) jako sondy właściwości wody.
2. Określenie właściwości wody zaburzonej jednocześnie przez dwa składniki roztworu: peptyd modelowy i osmolit z wykorzystaniem metody bazującej na metodzie widm różnicowych.

Typ konkursu NCN: SONATA – NZ
Termin składania ofert: 31 sierpnia 2019, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Oferujemy:
Laboratorium badawcze umożliwiające wykonanie pomiarów spektroskopowych FTIR wraz z programami niezbędnymi do analizy danych widmowych.
Sposób wynagrodzenia: Stypendium 1000 PLN / miesiąc
Data rozpoczęcia pracy: 01.10.2019 r.
Okres zatrudnienia: 9 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty: CV z informacją o zainteresowaniach naukowych i osiągnięciach (publikacje, udział w konferencjach naukowych, nagrody, stypendia naukowe, udział w projektach badawczych, przynależność do kół naukowych lub innych organizacji).
Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): piotr.bruzdziak@pg.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2019-05-10 13:38:58

« wróć do ofert pracy