Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Chemiczny, Politechnika WrocławskaWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta
Wymagania:

• tytuł magistra na kierunku chemia, fizyka, inżynieria materiałowa, elektronika lub nauk pokrewnych (dopuszcza się również kandydatów z ostatnich lat studiów magisterskich na powyższych kierunkach, którzy obronią pracę w lipcu 2019 roku);
• chęć i motywacja do pracy naukowej;
• predyspozycje do prowadzenia eksperymentalnej pracy badawczej;
• zdolność do szybkiego uczenia się i przyswajania wiedzy;
• umiejętność pracy w zespole;
• dobra znajomość języka angielskiego;
• umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office oraz programów naukowych wykorzystywanych do analizy wyników badań (np. MATLAB, Origin etc.);
• dodatkowymi atutami będą: praktyczne doświadczenie w pracy laboratoryjnej, znajomość podstawowych metod i technik fizykochemicznych wykorzystywanych do charakterystyki nanomateriałów
• warunkiem podpisania umowy stypendialnej będzie pozytywna decyzja komisji rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej w dyscyplinie chemia;
• student nie otrzymuje innego wynagrodzenia (np. w formie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej) wypłacanego w projektach badawczych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Opis zadań:

(I) synteza wybranych koloidalnych półprzewodnikowych kropek kwantowych;
(II) budowa układów do pomiarów nieliniowych właściwości optycznych laserową techniką Z-skan oraz techniką dwu-fotonowej fluorescencji;
(III) liniowa i nieliniowa charakteryzacja optyczna otrzymanych nanomateriałów.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 5 czerwca 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium na okres 12 miesięcy w wysokości 2500 PLN/miesiąc, z możliwością przedłużenia do maksymalnie 36 miesięcy, realizacja pracy doktorskiej. Przewidywany czas rozpoczęcie pracy 01.10.2019.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie powinno obejmować zwięzłe curriculum vitae, krótki autoreferat oraz ewentualnie odpisy/skany dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje. Szczególnie istotne znaczenie mają informacje o:
• przebiegu studiów i zainteresowaniach,
• dotychczasowych osiągnięciach w pracy zawodowej (odbytych praktykach/stażach, udziale w warsztatach i szkoleniach, etc.),
• wyróżnieniach i osiągnięciach naukowych (stypendiach, nagrodach, działalności w kołach naukowych).
Termin składania ofert: 05.06.2019
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenia należy nadsyłać do 05.06.2019 do godz. 23:59. Kandydat zostanie wybrany zgodnie z wytycznymi Narodowego Centrum Nauki (uchwała Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016). W przypadku większej liczby równorzędnych kandydatów, konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. O miejscu i terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Zapytania i dokumentację proszę przesyłać do kierownika projektu dr hab. inż. Marcina Nyka na adres poczty elektronicznej marcin.nyk@pwr.edu.pl, z tytułem „Opus 15 –stypendysta, doktorant”.
W dokumentach proszę umieścić klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883)".

Data dodania ogłoszenia: 2019-05-15 12:16:06

« wróć do ofert pracy