Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Chemii Uniwersytetu WarszawskiegoWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendysta-student
Wymagania:

- Status studenta studiów II stopnia (na 1 października 2019)
- Motywacja do pracy
- Znajomość podstaw syntezy organicznej, mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej
- Znajomość języka angielskiego

Opis zadań:

- Synteza bloków budulcowych
- Synteza foldamerów oligomocznikowych i ich pochodnych
- Badania helikalności otrzymanych związków

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 15 lipca 2019, 00:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

- Stypendium naukowe 1000 PLN (czas wypłacania stypendium: 10 miesięcy)

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty
- list motywacyjny
- CV, ze szczegółową lista dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań, w tym ewentualnych publikacji
- podpisana klauzula informacyjna oraz klauzula zgody (do pobrania ze strony http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/ - zakładka Dla kandydata do pracy, informacja o przetwarzaniu danych osobowych
- średnia ocen ze studiów
- warunkiem wypłacania stypendium jest dostarczenie kopii dyplomu w momencie rozpoczęcia pracy w projekcie (1 października)
Zgłaszanie podań drogą elektroniczną (temat wiadomości Sonata Bis – student) lub tradycyjną
Ocena aplikacji kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jednocześnie komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznania stypendium i ponowienia konkursu. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną na Wydziale Chemii UW, przez skypa lub telefonicznie. Wyniki konkursu zostaną podane najpóźniej do dnia 16 września
Kontakt: dr Karolina Pułka-Ziach
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (pok. 322 lub 323)
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
E-mail: karola@chem.uw.edu.pl, tel. (22)5526254 lub (22)5526255

Data dodania ogłoszenia: 2019-05-17 12:09:06

« wróć do ofert pracy