Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział ChemiiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: student
Wymagania:

1. w chwili rozpoczęcia pobierania stypendium jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. zainteresowanie chemią teoretyczną i obliczeniową i wiedza z tej dziedziny na poziomie licencjackich kursów uniwersyteckich;
3. znajomość angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej;
4. znajomość języków programowania i środowiska Linux będzie dodatkowym atutem

Opis zadań:

Grupa dr hab. Tatiany Korony zajmuje się rozwojem metod obliczeniowych dla dużych cząsteczek i kompleksów międzycząsteczkowych. Jednym z rozwijanych kierunków jest ulepszenie modelu systematycznej fragmentacji molekularnej (SMF) do opisu własności cząsteczek i powiązanie SMF z teorią molecular embedding. W szczególności do zadań studenta będzie należało przeprowadzanie obliczeń za pomocą wybranych programów kwantowochemicznych oraz testowanie nowych modeli fragmentacji.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 30 czerwca 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

1) miejsce realizacji zadań: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
2) stypendium naukowe 1000 PLN przez maksymalnie 12 miesięcy
3) rozpoczęcie pobierania stypendium od września 2019 lub później (do uzgodnienia)

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1) CV (w tym opis dotychczasowych osiągnięć naukowych, takich jak uczestnictwo w projektach badawczych i warsztatach naukowych, w konferencjach, stażach)
2) wykaz przedmiotów i ocen ze studiów I stopnia lub studiów jednolitych
3) list motywacyjny (zawierający opis zainteresowań naukowych kandydata/kandydatki oraz motywacji do pracy w ww. projekcie)
4) dane kontaktowe (e-mail) opiekuna/promotora pracy licencjackiej lub innej osoby polecającej
5) zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu (wzór na ostatniej stronie wersji elektronicznej tego ogłoszenia na stronie Wydziału Chemii UW)

Termin przyjmowania zgłoszeń drogą elektroniczną: 30 czerwca 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9 lipca 2019 r.
Przed rozstrzygnięciem konkursu wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (może być przez Skype lub telefonicznie).

Kontakt: dr hab. Tatiana Korona, Pracownia Chemii Kwantowej, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (p. 505), ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa. E-mail: tania@chem.uw.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2019-05-21 13:38:29

« wróć do ofert pracy