Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Historyczny UAMPoznań, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: student/doktorant-stypednysta (4 etaty)
Wymagania:

Badania będą realizowane w latach 2019-2021 na terenie Polski podczas wybranych festiwali muzycznych.
Wymogi:
- magisterium lub licencjat w zakresie etnologii, kulturoznawstwa lub dziedzin pokrewnych
- doświadczenie w prowadzeniu badań jakościowych (wywiady, obserwacje)
- doświadczenie w prowadzeniu badań ilościowych (ankieta).

Opis zadań:

- udział w spotkaniu szkoleniowym
- realizacja badań terenowych z wykorzystaniem przedstawionych technik i narzędzi
- transkrypcja wywiadów
- opracowywanie wyników badań
- zaangażowanie w cały proces badawczy.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 20 sierpnia 2019, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

- 1000 zł brutto miesięcznie na podstawie umowy stypendialnej przez cały okres zatrudnienia w projekcie (24 lub 30 miesięcy)

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia mailowe zawierające CV oraz list motywacyjny z wykazem osiągnięć naukowych należy wysyłać do dnia 15 sierpnia br. pod adresem walkul@amu.edu.pl.
Wybrane osoby zostaną zaproszone do Poznania na rozmowę z 3-osobową komisją (nie zwracamy kosztów dojazdu).
Rekrutacja przeprowadzana jest zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”.
prof. dr hab. Waldemar Kuligowski
kierownik projektu

Data dodania ogłoszenia: 2019-07-12 08:11:47

« wróć do ofert pracy