Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika WarszawskaWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta (2 etaty)
Wymagania:

- spełnianie wymogów określonych w ,,Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców'' NCN
- stopień magistra w dyscyplinie fizyka, inżynieria materiałowa, chemia
- wiedza z zakresu fizyko-chemii ciała stałego
- motywacja do pracy naukowej i umiejętność pracy w grupie
- doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w tym w otrzymywaniu materiałów
- doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu badań za pomocą różnych technik instrumentalnych (spektroskopia impedancyjna i dyfrakcja rentgenowska mile widziane)
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
- (publikacje, prezentacje konferencyjne lub inne osiągnięcia mile widziane)
- dodatkowym atutem będzie doświadczenie w środowisku MatLab
- dodatkowym atutem będzie również doświadczenie w oprogramowaniu, projektowaniu lub modyfikacji stanowisk lub urządzeń pomiarowych

Opis zadań:

Zadania realizowane w ramach projektu NCN OPUS i koncentrować będą się na poszukiwaniu korelacji między zmianami struktury oraz właściwości elektrycznych ceramicznych przewodników jonowych zawierających tlenek bizmutu. Do zadań stypendysty będzie należała:
• Otrzymywanie próbek pomiarowych;
• Wykonywanie pomiarów struktury oraz przewodnictwa jonowego;
• Modyfikacja istniejących układów pomiarowych;
• Analiza uzyskanych wyników i przygotowywanie na ich podstawie raportów/tekstów publikacji naukowych

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 2 sierpnia 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

- Stypendium naukowe 3000 PLN
- Możliwość uczestnictwa w konferencjach krajowych i zagranicznych

Dodatkowe informacje:

Zgłaszanie podań drogą elektroniczną na adres dr hab. inż. Wojciecha Wróbla (wojciech.wrobel@pw.edu.pl).
Ocena aplikacji kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jednocześnie komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania stypendium i ponowienia konkursu. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej (także z użyciem Skype lub telefonicznie).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny
• CV, z listą dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań, w tym ewentualnych publikacji oraz wskazaniem kompetencji do pracy laboratoryjnej
• średnia ocen ze studiów (I i II stopnia)
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Data dodania ogłoszenia: 2019-07-12 12:34:42

« wróć do ofert pracy