Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska Warszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant – stypendysta
Wymagania:

1. Tytuł magistra w jednej z następujących dyscyplin: chemia, technologia chemiczna, biotechnologia
2. Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu badań z zakresu syntezy metaloorganicznej za pomocą specjalistycznych technik laboratoryjnych
3. Doświadczenie w określaniu struktury związków organicznych za pomocą odpowiednich technik analitycznych
4. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
5. Motywacja do pracy naukowej (publikacje, prezentacje konferencyjne lub inne osiągnięcia mile widziane)

Opis zadań:

Doktorant/ka będzie uczestniczyć w realizacji projektu NCN OPUS pt. "Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych". Niniejszy projekt dotyczy syntezy i określenia właściwości wybranych grup związków boroorganicznych zawierających atom boru w jednym z pierścieni skondensowanym z pierścieniem aromatycznym. W szczególności badania te objęłyby związki zawierające atom fosforu w pierścieniu boracyklicznym. Istotna część projektu dotyczy oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej otrzymanych związków wobec bakterii oraz grzybów drożdżopodobnych. Praca stypendysty będzie polegała na:
• syntezie funkcjonalizowanych związków boro- i fosfororganiczych,
• badaniach strukturalnych za pomocą odpowiednich technik analitycznych (mile widziana dobra znajomość spektroskopii NMR);
• określaniu właściwości fizykochemicznych otrzymanych związków istotnych z punktu widzenia ich zastosowania w chemii medycznej (wyznaczanie kwasowości i lipofilowości);
• analizie struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa i określaniu mechanizmów działania wybranych związków
• analizie otrzymanych wyników i przygotowywaniu na ich podstawie raportów/tekstów publikacji naukowych

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 30 września 2020, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

- Praca w interdyscyplinarnym projekcie z pogranicza syntezy metaloorganicznej i chemii medycznej
- Stypendium naukowe 4500 PLN (czas wypłacania stypendium: 30 miesięcy)
- Możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych w kraju i za granicą

Dodatkowe informacje:

Ocena aplikacji kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jednocześnie komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania stypendium i ponowienia konkursu. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej lub telefonicznie.
Kontakt: prof. dr hab. inż. Sergiusz Luliński
• Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Gmach Chemii (Katedra Chemii Fizycznej, pok. 40), ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa
E-mail: serek@ch.pw.edu.pl

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny
• CV, z listą dotychczasowych osiągnięć naukowych w tym publikacji, wystąpień konferencyjnych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań,
• średnia ocen ze studiów (I i II stopnia)
• jedna opinia pracownika naukowego ze stopniem przynajmniej doktora
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Data dodania ogłoszenia: 2019-09-14 13:26:16

« wróć do ofert pracy