Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Mikołaja KopernikaToruń, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:

- tytuł zawodowy magistra bądź status studenta(ki) studiów drugiego stopnia (lub co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich)
- doświadczenie w pracy laboratoryjnej (izolacja DNA, PCR, sekwencjonowanie)
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
- sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Dodatkowe atuty:
- udokumentowany dorobek naukowy w formie publikacji w czasopismach naukowych, prezentacji na konferencjach
- zagraniczne wyjazdy stypendialne (np. ERASMUS)
- nagrody za osiągnięcia naukowe
- doświadczenie w pracy z materiałem entomologicznym

Opis zadań:

Osoba zatrudniona weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez NCN "Rekonstrukcja przebiegu ewolucji grup podlegających szybkiej radiacji za pomocą różnych genomów i metod na przykładzie muchówek wyższych (Diptera: Cyclorrhapha: Oestroidea)” (https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=17281). Praca wykonywana będzie w Katedrze Ekologii i Biogeografii UMK w Toruniu, pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Szpili.
Stypendysta będzie pracował nad następującymi zdaniami badawczymi:
- przygotowanie bibliotek DNA z zastosowaniem metod RAD-seq i genome skimming dla wybranych gatunków muchówek z nadrodziny Oestroidea
- analiza bioinformatyczna oraz filogenetyczna danych NGS
- przygotowanie publikacji i prezentacja wyników podczas konferencji naukowych

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 30 listopada 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie:
- stypendium naukowe w wysokości 4500 PLN/miesiąc do momentu zakończenia studiów magisterskich a po zakończeniu studiów magisterskich automatyczne przejście do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMK z wynagrodzeniem w zbliżonej kwocie (stypendium z projektu + stypendium ze szkoły doktorskiej, oba obciążone narzutami „brutto, brutto”),
- kandydaci z stopniem zawodowym magistra automatyczne są automatycznie włączani do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UMK i otrzymują wynagrodzenie wysokości ok. 4.000 PLN/miesiąc (stypendium z projektu + stypendium ze szkoły doktorskiej, oba obciążone narzutami „brutto, brutto”).
UWAGA: stypendium/wynagrodzenie z projektu jest przyznawane na okres 36 miesięcy, stypendium wynagrodzenie w ramach szkoły doktorskiej na okres czterech lat.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
- podanie
- naukowy życiorys kandydata
- kopię dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów magisterskich (w przypadku osób bez tytułu, proszę o podanie szacunkowej daty egzaminu magisterskiego)
- opinię opiekuna naukowego (list polecający) wraz z danymi kontaktowymi
- klauzulę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się po zamknięciu terminu składania aplikacji. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 grudnia 2019.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela kierownik projektu – prof. dr hab. Krzysztof Szpila (e-mail: szpila@umk.pl).

Data dodania ogłoszenia: 2019-10-09 12:52:41

« wróć do ofert pracy