Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji (NIGRiR)Warszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendysta-doktorant
Wymagania:

- dyplom ukończenia Studiów Medycznych Wydziału Lekarskiego, specjalizacja z reumatologii w trakcie realizacji lub ukończona
- publikacja(e) naukowe o tematyce epigenetyki
- znajomość zagadnień z zakresu epigenetyki, reumatologii, biologii molekularnej, biologii komórki
- dobra znajomość języka angielskiego
- umiejętność pracy w zespole, sumienność i motywacja do pracy badawczej
- umiejętność kwalifikacji pacjentów z chorobami reumatycznymi do pobrania materiału biologicznego wykorzystanego do badań naukowych

Opis zadań:

Tytuł projektu: „Potencjalne kliniczne zastosowanie metylacji DNA we wczesnej diagnostyce i leczeniu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.”
Kierownik projektu: dr n med. Marzena Ciechomska
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną o nieznanej etiologii, która prowadzi do postępującego niszczenia stawów i ostatecznie do inwalidztwa. Do tej pory RZS jest nie uleczalną chorobą, a mechanizmy odpowiedzialne za jej rozwój nie zostały jeszcze dobrze poznane.
Celem projektu jest identyfikacja krążących biomarkerów DNA za pomocą których będzie można przewidzieć agresywny przebieg choroby u pacjentów z wczesnym RZS. Drugim celem badania jest testowanie nowych epigenetycznych leków w celu zahamowania nieprawidłowego funkcjonowania komórek odpornościowych i fibroblastów u pacjentów z RZS. W badaniach stosowane będą zaawansowane metody biologii molekularnej, biologii komórki, genetyki i epigenetyki. Więcej informacji u kierownika projektu (marzena.ciechomska@spartanska.pl)

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ
Termin składania ofert: 24 października 2019, 15:30
Forma składania ofert: osobiście
Warunki zatrudnienia:

Wybrany(a) w konkursie Kandydat(ka) zostanie przyjęty(a) do NIGRiR jako doktorant trybu eksternistycznego. Kształcenie trwa 3 lata. Seminaria doktoranckie są obligatoryjne i będą dotyczyły realizacji zagadnień opisanych w projekcie badawczym pod kierunkiem promotora.
Stypendium w ramach projektu w wysokości 3000 PLN/m-c na okres 36 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Rekrutacja na stanowisko w projekcie ma formę konkursu na stanowisko stypendysta doktorant w NIGRiR w Warszawie
Wymagane dokumenty:
1. Dyplom ukończenia Studiów Medycznych Wydziału Lekarskiego,
2. Życiorys zawierający informacje o przebiegu pracy zawodowej i edukacji, osiągnięciach naukowych i aktywności naukowej kandydata (opublikowane prace naukowe, udział w konferencjach naukowych, udział w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach badawczych), kontakt do 1-2 pracowników naukowych, którzy mogliby dostarczyć referencji,
3. List motywacyjny,
4. Inne specjalistyczne dyplomy/ukończone kursy z zakresu reumatologii
5. Strona tytułowa opublikowanych prac naukowych
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego
Forma postępowania kwalifikacyjnego:
- ocena kompletności i zgodności formalnej dokumentów
- ocena dorobku i osiągnięć naukowych kandydata
- rozmowa kwalifikacyjna.
Kryteria oceny:
-zgodne z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf
więcej informacji: marzena.ciechomska@spartanska.pl.

Data dodania ogłoszenia: 2019-10-09 15:01:51

« wróć do ofert pracy