Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika Poznańska, Wydział InformatykiPoznań, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: student/doktorant - stypendysta
Wymagania:

• Ukończone studia inżynierskie na kierunku Automatyka i Robotyka lub na kierunku pokrewnym
• Status studenta na II stopniu studiów magisterskich lub doktoranta w chwili zaangażowania w projekcie
• Doświadczenie badawcze w zakresie automatyki i robotyki, a w szczególności miękkiej robotyki
• Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się literaturą naukową, prezentacją wyników
• Pracowitość, systematyczność, gotowość do pogłębiania wiedzy i umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

Zadania do wykonania obejmują prowadzenie prac związanych z realizacją projektu badawczego „Badanie sterowania adaptacyjnego dla elektroaktywnych polimerów” – w ramach konkursu NCN Sonata 13 - 2017/26/D/ST7/00092. Będą to prace związane z projektem oraz konstrukcją stanowisk do badania elektroaktywnych polimerów, udział w przeprowadzaniu eksperymentów oraz modelowaniu i sterowaniu elektroaktywnego polimeru.

Typ konkursu NCN: SONATA – ST
Termin składania ofert: 18 grudnia 2019, 15:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie.
Okres finansowania: 17 miesięcy od lutego 2020.

Dodatkowe informacje:

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 stycznia 2020

Forma składania ofert: osobiście, pocztą (adres: Instytutu Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań, sekretariat p. 433 (4 piętro)).

Wymagane dokumenty:
- CV (wraz z informacją o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych),
- wykaz publikacji i osiągnięć naukowych,
- kopię dyplomu ukończenia studiów inżynierskich.

Kontakt:
email: jakub.bernat@put.poznan.pl; adres: Jakub Bernat, Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
https://www.put.poznan.pl/pl/iod

Data dodania ogłoszenia: 2019-12-03 11:39:44

« wróć do ofert pracy