Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Chemii i Techniki JądrowejWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: post-doc
Wymagania:

Wymagane jest aby Kandydat/Kandydatka posiadał(a) stopień doktorski w zakresie biologii, chemii lub pokrewny oraz wiedzę dotyczącą chemii jądrowej, radiofarmacji oraz badań komórkowych.
Korzystnie aby posiadał(a) doświadczenie w:
- w nanotechnologii
- syntezie nieorganicznej

Opis zadań:

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Post-doc będzie należeć aktywna współpraca naukowa z kierownikiem i wykonawcami projektu, dotycząca syntezy oraz badań nanozeolitów, ich pojemności jonowymiennej względem jonów Ra2+ oraz syntezy biokoniugatów nanozeolitów z przeciwciałami monoklonalnymi oraz badania radiotoksyczności in-vitro.
Do zadań należeć będzie także opracowywanie uzyskanych wyników oraz prezentacja wyników podczas konferencji.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 18 grudnia 2019, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę. 5000 zł brutto.

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie (do 18 grudnia 2019 włącznie) na adres kierownika projektu a.lankoff@ichtj.waw.pl następujące dokumenty:
1. List motywacyjny wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015r. Poz. 2135 z późn. zm.);
2. Życiorys zawierający informację o dotychczasowej działalności naukowej, o dotychczasowych osiągnięciach i wyróżnieniach oraz o zainteresowaniach naukowych;
3. Listę publikacji i prezentacji konferencyjnych,
4. Odpis dyplomu doktorskiego
5. Kopię pracy doktorskiej.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 23 grudnia 2019 r.

Data dodania ogłoszenia: 2019-12-03 13:39:55

« wróć do ofert pracy