Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet JagiellońskiKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: student-stypendysta
Wymagania:

- odbywanie studiów magisterskich na kierunku prawo,
- specjalizacja w zakresie teorii prawa lub prawa konstytucyjnego,
- umiejętność prowadzenia badań orzecznictwa sądowego i opracowywania wyników badań na potrzeby publikacji w czasopismach naukowych oraz prezentacji konferencyjnych,
- gotowość do pracy w zespole oraz zaangażowanie w realizację powierzonego tematu.

Opis zadań:

Stypendysta będzie pracował w ramach projektu „Teoria argumentacji a rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa” kierowanego przez dr. hab. Andrzeja Grabowskiego.
Do głównych zadań stypendysty będą należały:
- analiza orzecznictwa sądowego za pomocą metod właściwych dla retoryczno-topicznej teorii argumentacji prawniczej,
- opracowywanie wyników w formie komentatorskiej.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 14 lutego 2020, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Miejsce pracy: Kraków, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Stypendium w wysokości 800 zł netto/miesiąc, wypłacane za 1 miesiąc (1-31 marca 2020 r.)

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie (na adres: andrzej.grabowski@uj.edu.pl) aplikacji składającej się z:
- CV zawierającego informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań naukowych,
- zaświadczenie o odbywaniu studiów magisterskich na kierunku prawo,
- podpisanej przez kandydata informacji o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (załączona poniżej).

Data dodania ogłoszenia: 2020-01-14 22:46:11

« wróć do ofert pracy