Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Przyrodniczy w PoznaniuPoznań, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Post doc
Wymagania:

1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych lub chemicznych, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie.
2. Posiadanie udokumentowanego dorobku publikacyjnego.
3. Doświadczenie w pracach z zakresu biochemii, biologii molekularnej, znajomość technik Western-blot, hodowli myszy, proteomiki i metod badania ekspresji genów.
4. Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca sprawną komunikację oraz przygotowanie doniesień naukowych i publikacji.
5. Dodatkowe atuty: entuzjazm do pracy, samodzielność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:

Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu poszukuje post-doca do pracy badawczej przy realizacji projektu grantowego: „Rola paraoksonazy 1 w chorobie Alzheimera” (Nr 2018/29/B/NZ4/00771). Badania naukowe, w których będzie uczestniczył Kandydat będą obejmowały uczestnictwo w utrzymanie hodowli myszy, prowadzenie doświadczeń na myszach, izolację białek, analizę proteomiczną, analizę acetylacji i metylacji histonów metodą Western-blot oraz immunoprecypitację chromatyny.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 15 lipca 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Proponujemy umowę o pracę na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy (5 000 PLN/miesiąc brutto brutto).

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela: Prof. dr hab. Hieronim Jakubowski lub dr Joanna Perła-Kaján, email: jakubows@rutgers.edu, joanna.kajan@up.poznan.pl

Data dodania ogłoszenia: 2020-03-24 09:59:21

« wróć do ofert pracy