Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika Gdańska, Wydział ChemicznyGdańsk, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: student-stypendysta
Wymagania:

1. Kandydaci powinni posiadać status studenta oraz mieć ukończony I rok studiów w dziedzinie chemii, fizyki, matematyki, biotechnologii, informatyki, bioinformatyki, biofizyki lub kierunków pokrewnych
2. Od kandydatów oczekujemy predyspozycji i silnej motywacji do pracy naukowej ze wskazaniem na podejście obliczeniowe i teoretyczne
3. Atutem będzie umiejętność programowania (python, C/C++, julia, języki skryptowe), preferencyjnie w środowisku Linux oraz doświadczenie w aplikacji metod numerycznych

Opis zadań:

Badanie zależności pomiędzy sekwencją DNA a strukturą G-kwadrupleksów z wykorzystaniem symulacji molekularnych

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 25 czerwca 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

1. Kwota stypendium: 1000 PLN miesięcznie (netto) wypłacane przez okres do 15 miesięcy
2. Data rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2020

Dodatkowe informacje:

Szczegółowych informacji udziela kierownik projektu dr hab. inż. Jacek Czub, do którego należy zgłaszać zainteresowanie ofertą:
e-mail: jacek.czub@pg.edu.pl
www.chem.pg.edu.pl/kbm
Budynek Chemii A, pok. 219A
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres e-mail kierownika projektu następujących dokumentów:
1. List motywacyjny
2. CV
3. Lista ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowych studiów

Data dodania ogłoszenia: 2020-05-22 17:16:32

« wróć do ofert pracy