Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PANŁódź, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: DOKTORANT – STYPENDYSTA
Wymagania:

1. Magister nauk chemicznych lub nauk pokrewnych (studia ukończone w ciągu ostatnich 3 lat);
2. Status doktoranta w CBMiM PAN w Łodzi lub gotowość do uczestnictwa w Szkole Doktorskiej (BioMedChem);
3. Przygotowanie w zakresie chemii organicznej;
4. Znajomość technik analitycznych NMR, UV, IR, MS;
5. Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
7. Entuzjazm i wysoka motywacja do uczenia się nowych technik badawczych oraz współpracy z innymi grupami badawczymi.

Opis zadań:

Osoba zatrudniona na stanowisku doktoranta będzie zaangażowana w 3-letni projekt badawczy ukierunkowany na syntezę di- i tri-rodników, charakteryzacji ich struktur molekularnych i elektronowych w celu zrozumienia wewnątrzcząsteczkowych interakcji spin-spin przy użyciu szerokiego wachlarza metod analitycznych i obliczeń kwantowo-mechanicznych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 30 października 2020, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium NCN: 5000 zł/miesiąc
Miejsce realizacji projektu: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, Dział Chemii Organicznej, Organic Materials Research Group
Typ konkursu: NCN OPUS
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Piotr Kaszyński

Dodatkowe informacje:

Termin rozstrzygnięcia konkursu: Kandydatury będą rozpatrywane w naborze ciągłym wg kolejności składania ofert. Po wyborze odpowiedniego kandydata, konkurs uważa się za rozstrzygnięty.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys – CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w wydawnictwach/czasopismach naukowych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą uczelnią w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych.
3. Kopia dyplomu lub oficjalnego dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub oficjalne pismo potwierdzające statut studenta ostatniego roku stacjonarnych studiów magisterskich.
4. Opinię opiekuna naukowego (promotora) pracy magisterskiej.

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres piotrk@cbmm.lodz.pl, do wiadomości bjezyn@cbmm.lodz.pl i agabodz@cbmm.lodz.pl, załączenie wymaganych dokumentów w formie PDF. Dodatkowych informacji udziela dr Agnieszka Bodzioch tel. (42) 680 32 34, e-mail: agabodz@cbmm.lodz.pl

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, NIP: 7240004662, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego.”

Klauzula informacyjna:
Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, NIP: 7240004662 („Instytut”). Instytut będzie przetwarzać Twoje dane w celu realizacji działalności naukowo – badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, na podstawie umowy (w związku z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zależności od okoliczności. Przysługuje Ci prawo: żądania dostępu do danych, otrzymywania ich kopii; sprostowania (poprawiania); usunięcia; ograniczenia przetwarzania; przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Data dodania ogłoszenia: 2020-06-30 15:20:17

« wróć do ofert pracy