Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii NaukKrakow, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Post-doc
Wymagania:

1) doktorat z teoretycznej fizyki cząstek elementarnych lub dziedziny pokrewnej
2) doświadczenie w jednym z poniższych tematów:
a) perturbacyjne QCD
b) obliczenia wyższych rzędów
c) metody Monte Carlo
d) uczenie maszynowe
3) umiejętność programowania (najlepiej w jezyku C++)
4) dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)

Opis zadań:

Cele projektu badawczego obejmą prace nad nowymi metodami w chromodynamice kwantowej (QCD), w tym:

a) nowatorskiej faktoryzacja, zaprojektowana specjalnie w celu zmniejszenia złożoności obliczeń QCD;

b) nowej metodzie łączenia poprawek elektrosłabych z QCD;

c) pionierskim wykorzystywaniu uczenia maszynowego (ML) do rozwiązywania problemów związanych z najbardziej tajemniczym zagadnieniem QCD – tak zwanym związaniem koloru.

Zaproponowane metody pozwolą na w pełni realistyczny opis zdarzeń LHC i zostaną zaimplementowane w generatorze zdarzeń Monte Carlo Herwig 7.

Główny nacisk w pracy zależeć będzie od doświadczenia i zainteresowań kandydata.
Dodatkowe zadania obejmą przygotowanie artykułów z wynikami badań, prezentowanie wyników na konferencjach naukowych oraz pomoc w nadzorowaniu studentów. Stanowisko nie ma obowiązku nauczania.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 1 września 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin.
Okres zatrudnienia 3 lata.

Dodatkowe informacje:

Zgloszenia prosze wysyłac na adres: Aleksander.Kusina@ifj.edu.pl
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (CV),
2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym i innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IFJ PAN zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach. „
3) spis osiągnięć naukowo-badawczych (np. wykaz publikacji, wystąpienia na konferencjach, odbyte staże)
4) dwa listy polecające
5) ew. karta kandydata

Data dodania ogłoszenia: 2020-06-30 16:43:21

« wróć do ofert pracy