Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii NaukKrakow, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendysta (doktorant)
Wymagania:

1) magistrat z fizyki cząstek elementarnych lub dziedziny pokrewnej
2) podstawowa wiedza z zakresu fizyki cząstek elementarnych
3) znajomość języka C++ lub innego języka programowania
4) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (w mowie i piśmie)
6) mile widziane są odbyte kursy w zakresie QCD

Opis zadań:

Cele projektu badawczego obejmą prace nad nowymi metodami w chromodynamice kwantowej (QCD), w tym:

a) nowatorskiej faktoryzacja, zaprojektowana specjalnie w celu zmniejszenia złożoności obliczeń QCD;

b) nowej metodzie łączenia poprawek elektrosłabych z QCD;

c) pionierskim wykorzystywaniu uczenia maszynowego (ML) do rozwiązywania problemów związanych z najbardziej tajemniczym zagadnieniem QCD – tak zwanym związaniem koloru.

Zaproponowane metody pozwolą na w pełni realistyczny opis zdarzeń LHC i zostaną zaimplementowane w generatorze zdarzeń Monte Carlo Herwig 7.

Główny nacisk na jeden z powyższych tematów będzie zależny od doświadczenia i zainteresowań doktoranta. Doktorant będzie również częściowo odpowiedzialny za przygotowywanie artykułów naukowych z otrzymanymi wynikami oraz ich prezentację na konferencjach naukowych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 3 sierpnia 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Rodzaj umowy: stypendialna
Okres zatrudnienia: 4 lata (3 lata pokryte z NCN, 1 rok pokryty przez IFJ)

Dodatkowe informacje:

Zgloszenia prosze wysyłac na adres: andrzej.siodmok@ifj.edu.pl
Wymagane dokumenty:
1) curriculum vitae kandydata ze spisem osiągnięć naukowo-badawczych (wykaz publikacji, wystąpienia na konferencjach, odbyte staże)
2) list motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym i innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IFJ PAN zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach. „
4) lista osób mogących udzielić rekomendacji
5) opinia promotora/opiekuna, ew. listy polecające
6) kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich

Data dodania ogłoszenia: 2020-06-30 16:46:42

« wróć do ofert pracy