Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Centrum Nowych Technologii UWWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Adiunkt
Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki
określone w:
- ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020, poz. 85 z późn. zm.) i Statucie UW;
- Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów
badawczych, dla konkursu Opus 17
Kandydat musi posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk
biologicznych lub pokrewnych oraz solidną wiedzę i udokumentowane
doświadczenie laboratoryjne z dziedzin: biologia komórki lub biologia
molekularna
Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed
dniem podpisania umowy o pracę w projekcie.
Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD
lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie.

Opis zadań:

Planowanie eksperymentów, wykonywanie eksperymentów, analiza
danych, przygotowanie manuskryptów, prezentacja danych na
konferencjach.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 30 września 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na pełen etat na 24 miesiące, z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy.
Wynagrodzenie miesięczne: 10 000 zł brutto brutto (6 000 - 7 000 zł netto).
Proponowany termin rozpoczęcia pracy: 02.11.2020.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie Uniwersytetu Warszawskiego:
https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/376/datafile/pdf

Data dodania ogłoszenia: 2020-07-17 11:36:17

« wróć do ofert pracy