Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PANWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Postdoctoral researcher
Wymagania:

- stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych lub pokrewnych
- wiedza i doświadczenie laboratoryjne w prowadzeniu badań przy zastosowaniu następujących technik: elektorforeza 2-D, Western Blot oraz umiejętność prowadzenia hodowli komórkowych
- mile widziana znajomość mikroskopii fluorescencyjnej oraz cytometrii przepływowej
- dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy laboratoryjnej z owadami
- biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- umiejętność pisania publikacji naukowych
- twórcze podejście do rozwiązywania problemów naukowych

Opis zadań:

- prowadzenie badań naukowych w ramach realizacji projektu Sonata 15 pt.: „Wykorzystanie larw Galleria mellonella jako alternatywy dla ssaczych modeli badawczych- oznaczenie wybranych cytokino-podobnych białek w hemocytach po infekcji grzybem Conidiobolus coronatus oraz po ekspozycji na jego metabolity”
- analiza i dokumentacja uzyskanych wyników
- systematyczne publikowanie otrzymywanych wyników w recenzowanych czasopismach
- prezentacja wyników badań na międzynarodowych konferencjach naukowych

Typ konkursu NCN: SONATA – NZ
Termin składania ofert: 30 listopada 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

- umowa o pracę na okres 30 miesięcy (od 04.01.2021r.)
- wynagrodzenie w wysokości ok. 8000 brutto (ok. 6000 netto)
- praca w młodym oraz zaangażowanym zespole badawczym
- duża swoboda naukowa

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:
- życiorys (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji)
- dorobek naukowy zawierający spis publikacji (z zaznaczeniem punktacji MNiSW oraz IF dla czasopisma), doniesień konferencyjnych, uzyskanych certyfikatów oraz przebytych szkoleń
- list motywacyjny zawierający krótki opis dotychczasowej działalności naukowej kandydata (z podkreśleniem znajomości technik badawczych)
- kopia dyplomu doktorskiego (doktorat powinien być przyznany przez jednostkę inną niż Instytut Parazytologii PAN, nie wcześniej niż 7 lat od daty zgłoszenia, w przypadku urodzenia lub przysposobienia dziecka okres ten może zostać wydłużony o 18 miesięcy)
- dane kontaktowe do dwóch osób (najlepiej samodzielnych pracowników naukowych) mogących potwierdzić kompetencje kandydata
- inne dokumenty mogące wzmocnić pozycję kandydata w procesie rekrutacji

Zgłoszenia należy składać drogą elektroniczną na adres a.wronska@twarda.pan.pl. Termin składania zgłoszeń upływa 30.11.2020r. Wybrani przez komisję rekrutacyjną kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy, które będą odbywać się w siedzibie Instytutu Parazytologii PAN lub w formie wideokonferencji.

Data dodania ogłoszenia: 2020-09-16 21:50:28

« wróć do ofert pracy