Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Zakład Immunologii, Warszawski Uniwersytet MedycznyWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Student
Wymagania:

- student co najmniej 4 roku na kierunku: biologia, biotechnologia, farmacja, medycyna lub pokrewnych
- podstawowe umiejętności praktyczne niezbędne w pracy laboratoryjnej
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
- sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
- doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie biologii molekularnej i komórkowej będzie dodatkowym atutem.

Opis zadań:

Student weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Poszukiwanie terapii zwiększających skuteczność immunoterapii przeciwciałami anty-CD20 w modelach in vivo”. Student zaangażowany będzie w pomoc w realizacji zadań badawczych, w tym: prowadzenie hodowli komórkowych, testy cytotoksyczności, wykonywanie testów proliferacji, PCR, ilościowy PCR, analizy poziomu białek za pomocą metody Western blotting i inne. Praca wykonywana będzie w Zakładzie Immunologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, pod kierunkiem dr Magdaleny Winiarskiej, kierownika projektu. Zakład Immunologii zapewnia doskonałe warunki dla rozwoju naukowego i zdobycia doświadczenia w dziedzinie onkologii eksperymentalnej.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ
Termin składania ofert: 25 stycznia 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie na okres 12-18 miesięcy, w zależności od dostępności zrekrutowanej osoby, w wysokości około 1000 PLN/ miesiąc w formie stypendium.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
- list motywacyjny z uzasadnieniem zainteresowania projektem
- Curriculum Vitae kandydata
- co najmniej jeden list polecający od opiekuna naukowego
- dane kontaktowe do co najmniej jednego pracownika naukowego mogącego wystawić referencje
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Forma i termin składania ofert:
Prosimy o przesłanie aplikacji na adres mailowy kierownika projektu (mwiniarska@wum.edu.pl) do dnia 25 stycznia 2021.

Data dodania ogłoszenia: 2021-01-13 16:04:57

« wróć do ofert pracy