Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJKrakow, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Post-Doc (2 etaty)
Wymagania:

Doświadczenie w co najmniej jednej z wymienionych poniżej dziedzin: pracy z detektorami promieniowania jonizującego, elektroniką jądrową, wielowymiarowej analizie danych eksperymentalnych (znajomość ROOT-a), symulacje MC (znajomość pakietu GEANT4), programowanie sprzętowe (np. mikrokontrolery, FPGA), bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Opis zadań:

Do zadań kandydatów będą należeć przede wszystkim zadania wynikające z realizacji w/w projektu, w szczególności prace nad redukcją tła w eksperymencie LEGEND, praca z detektorami germanowymi oraz układami elektroniki jądrowej w eksperymencie LEGEND, analiza danych eksperymentalnych z detektora L-200.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 24 stycznia 2021, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na 3 lata, wynagrodzenie jest zgodne z regulacjami NCN-u dla pozycji typu Post-Doc.

Dodatkowe informacje:

https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/146752842/op-wfais-if-adiunkt-28-12.pdf/92198886-de16-489c-a898-03e6ea1ba926

Adres, na który należy wysłać podanie: grzegorz.zuzel@uj.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2021-01-13 16:57:09

« wróć do ofert pracy