Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii NaukKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Student/stypendysta Studentka/stypendystka
Wymagania:

Wymagania:
• student studiów drugiego stopnia lub co najmniej czwartego roku jednolitych studiów
magisterskich na kierunku fizyka, chemia, inżynieria materiałowa lub pokrewnym,
• znajomość zagadnień związanych z oddziaływaniem promieniowania rentgenowskiego z materią,
• znajomość języka angielskiego umożliwiająca prezentację wyników naukowych w formie pisemnej i ustnej.
Mile widziane:
• znajomość zagadnień związanych z metodami spektroskopii rentgenowskiej,
• znajomość metod oraz doświadczenie w zakresie syntezy materiałów.

Opis zadań:

Praca badawcza będzie wykonywana w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, w ramach projektu NCN “Wykorzystanie czasowo - rozdzielczej spektroskopii rentgenowskiej do wyznaczenia rozkładów energetycznych ładunków po wzbudzeniu plazmonowym w metalicznych nanocząstkach”. Stypendysta będzie brał udział w przygotowaniu i realizacji eksperymentów z wykorzystaniem spektroskopii rentgenowskiej. Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie IFJ PAN w zakładce „Praktyki” i „Tematy prac magisterskich”: https://www.ifj.edu.pl/edukacja/oferta-dla-studentow/praktyki/oferty/05-Szlachetko-Wach-1.pdf

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 30 kwietnia 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 1500 zł/miesiąc przez okres 10 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, oświadczeń oraz sposobu przesłania aplikacji znajdują się na stronie www.ifj.edu.pl w zakładce "Kariera" -> "Oferta dla doktorantów".

Pytania merytoryczne dotyczące szcegółów projekty proszę kierować na adres: jakub.szlachetko@ifj.edu.pl lub telefonicznie +48 12 662 8223

Data dodania ogłoszenia: 2021-02-23 15:33:38

« wróć do ofert pracy