Instrukcje przygotowania wniosków


Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach na projekty badawcze, staże i stypendia

W związku z wdrożoną od konkursów ogłoszonych 15 marca 2019 r. standaryzacją formularzy wniosków w systemie ZSUN/OSF informujemy, że sposób wypełniania poniższych sekcji formularza wniosku jest taki sam dla konkursów NCN wymienionych w tabeli. 

Nazwa sekcji

OPUS

PRELUDIUM

PRELUDIUM BIS

SONATINA

SONATA

SONATA BIS

MAESTRO

Logowanie, rejestracja, wybór roli w systemie
Zakładanie nowego wniosku
Wniosek nowy/powtórzony------
Informacje podstawowe
Wnioskodawca/Podmiot realizujący
Pomoc publiczna-
Informacje o stażu PRELUDIUM BIS------
Informacje o stażu SONATINA------
Współpraca międzynarodowa
Streszczenie
Streszczenie popularnonaukowe
Plan badań
Zespół badawczy
Kwestie etyczne
Plan zarządzania danymi
Zbliżone zadania badawcze
Opis skrócony-
Opis szczegółowy-
Opis------
Wynagrodzenia i stypendia
Aparatura--
Inne koszty
Obniżenie pensum dydaktycznego-----
Koszty – zestawienia-
Oświadczenia administracyjne
Ochrona danych osobowych
Eksperci
Wysyłka elektroniczna

Instrukcja przygotowania wniosków w konkursie ETIUDA 8

Instrukcja przygotowania wniosków w konkursach międzynarodowych

Nazwa sekcjiNazwa konkursu
Logowanie, rejestracja, wybór roli w systemieMOZARTALPHORNKONKURSY MIĘDZYNARODOWE WIELOSTRONNE
Nowy wniosekMOZARTALPHORNKONKURSY MIĘDZYNARODOWE WIELOSTRONNE
Informacje podstawoweMOZARTALPHORNKONKURSY MIĘDZYNARODOWE WIELOSTRONNE
Wnioskodawca/Podmiot realizującyMOZARTALPHORNKONKURSY MIĘDZYNARODOWE WIELOSTRONNE
Pomoc publicznaMOZARTALPHORNKONKURSY MIĘDZYNARODOWE WIELOSTRONNE
Współpraca międzynarodowaMOZARTALPHORNKONKURSY MIĘDZYNARODOWE WIELOSTRONNE
Streszczenie popularnonaukoweMOZARTALPHORNKONKURSY MIĘDZYNARODOWE WIELOSTRONNE
Plan badańMOZARTALPHORNKONKURSY MIĘDZYNARODOWE WIELOSTRONNE
Zespół badawczyMOZARTALPHORNKONKURSY MIĘDZYNARODOWE WIELOSTRONNE
Zbliżone zadania badawczeMOZARTALPHORNKONKURSY MIĘDZYNARODOWE WIELOSTRONNE
Kwestie etyczneMOZARTALPHORNKONKURSY MIĘDZYNARODOWE WIELOSTRONNE
Plan zarządzania danymiMOZARTALPHORNKONKURSY MIĘDZYNARODOWE WIELOSTRONNE
Wynagrodzenia i stypendia MOZARTALPHORNKONKURSY MIĘDZYNARODOWE WIELOSTRONNE
AparaturaMOZARTALPHORNKONKURSY MIĘDZYNARODOWE WIELOSTRONNE
Inne kosztyMOZARTALPHORNKONKURSY MIĘDZYNARODOWE WIELOSTRONNE
Koszty – zestawieniaMOZARTALPHORNKONKURSY MIĘDZYNARODOWE WIELOSTRONNE
Oświadczenia administracyjneMOZARTALPHORNKONKURSY MIĘDZYNARODOWE WIELOSTRONNE
Ochrona danych osobowychMOZARTALPHORNKONKURSY MIĘDZYNARODOWE WIELOSTRONNE
Wysyłka elektronicznaMOZARTALPHORNKONKURSY MIĘDZYNARODOWE WIELOSTRONNE

Instrukcja przygotowania wniosków w konkursie GRIEG

Instrukcja przygotowania wniosków w konkursie MINIATURA 3

Archiwalne instrukcje

 • ETIUDA 7 - na stypendia doktorskie,
 • SONATINA 3 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
 • UWERTURA 3 - na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. 
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursie:

 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 14 września 2018 r.: 

  • OPUS 16 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 16 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • SONATA 14 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 czerwca 2018 r.:

  • MAESTRO 10 – konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
  • HARMONIA 10 – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
  • SONATA BIS 8 - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2018 r.:

  • OPUS 15 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 15 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2017 r.:

  • UWERTURA 2 – na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC
  • SONATINA 2 – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
  • ETIUDA 6 – konkurs na stypendia doktorskie
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 września 2017 r.:

  • OPUS 14 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 14 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 14 czerwca 2017 r.:

  • SONATA 13 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • SONATA BIS 7 - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • HARMONIA 9 - konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
  • MAESTRO 9 - konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
  • MINIATURA 1 - na pojedyncze działania naukowe.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2017 r.:
  • OPUS 13 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 13 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r.:

  • ETIUDA 5 - na stypendia doktorskie,
  • SONATINA 1- na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
  • UWERTURA 1- na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków zostanie zakończony 15 grudnia 2016 r.:
  • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków zostanie zakończony 15 września 2016 r.:
  • MAESTRO 8 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe,
  • HARMONIA 8 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych,
  • SONATA BIS 6 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków zostanie zakończony 15 czerwca 2016 r.
  • OPUS 11 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków został zakończony 15 marca 2016 r.
  • SYMFONIA 4 – na międzydziedzinowe projekty badawcze,
  • ETIUDA 4 – na stypendia doktorskie,
  • FUGA 5 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
  • TANGO 2 –  na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków został zakończony 15 grudnia 2015 r.
  • OPUS 10 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 10 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 10 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
 • Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach, do których nabór wniosków został zakończony 15 września 2015 r.
  • MAESTRO 7 - dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe,
  • HARMONIA 7 - na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych
  • SONATA BIS 5 - na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
 • konkursy, do których nabór wniosków został zakończony 16 czerwca 2015 r.
  • OPUS 9 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
  • PRELUDIUM 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
  • SONATA 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
 • konkursy, do których nabór wniosków został zakończony 16 marca 2015 r.
  • SYMFONIA 3 – na międzydziedzinowe projekty badawcze,
  • ETIUDA 3 – na stypendia doktorskie,
  • FUGA 4 – na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
 • konkursy, do których nabór wniosków został zakończony 15 grudnia 2014 r.