Udział prof. Karońskiego w spotkaniu Grant-2015


czwartek, 1 października 2015

W dniach 1-2 października br. prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN, weźmie udział w spotkaniu Grant-2015, które odbędzie się w Kijowie.