Udział w spotkaniu „Supporting excellent researchers all over Europe”


piątek, 9 października 2015

Dnia 9 października 2015 r. prof. Michał Karoński, przewodniczący Rady NCN, wziął udział w spotkaniu „Supporting excellent researchers all over Europe”, zorganizowanym przez European Research Council w Tallinie.