Forum nt. badań naukowych w dziedzinie zdrowia i biologii


poniedziałek, 22 maja 2017

22 maja prof. Artur Jarmołowski, członek Rady NCN, weźmie udział w Forum nt. badań naukowych w dziedzinie zdrowia i biologii z udziałem państw Europy Środkowo-Wschodniej w Paryżu.