dr Anna Marszałek

Anna Marszałek

dr Anna Marszałek

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce
  • Adres e-mail: Anna Marszałek
  • Numer telefonu: (12) 3419170
 

Anna Marszałek – doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009). W roku akademickim 2007-2008 była stypendystką Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego przyznawanego przez Fundację Kulturalną Rodziny Pruszyńskich w Lichtensteinie. W 2009 roku zdobyła Małopolskie Stypendium Doktoranckie przyznawane w ramach działania 2.6. “Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR 2004-2006. Podczas studiów magisterskich i doktoranckich przebywała odpowiednio na stypendium naukowym na Uniwersytecie w Antwerpii (2004) oraz na stażu naukowo-badawczym na Uniwersytecie w Karlsruhe w Badenii-Wirtembergii (2007). Ma na swoim koncie dwie monografie oraz wiele artykułów poświęconych roli ośrodków akademickich w gospodarce opartej na wiedzy.

Od marca do lipca 2010 roku była członkiem Zespołu zajmującego się przygotowaniem i wdrażaniem Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej Edukacja i Kultura.

Od marca 2011 roku jest koordynatorem dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce w Narodowym Centrum Nauki w Krakowie.