dr Kinga Sekerdej

Kinga Sekerdej

dr Kinga Sekerdej

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce
  • Adres e-mail: Kinga Sekerdej
  • Numer telefonu: (12) 3419172
 

Absolwentka psychologii i socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz europeistyki na Uniwersytecie w Exeter. Jej prace magisterskie dotyczyły stereotypów narodowych wśród polskich gimnazjalistów oraz analizy kreowania wspólnej tożsamości narodowej Asyryjczyków. W trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UJ była stypendystką Fundacji Sorosa w Central European University w Budapeszcie, gdzie uczestniczyła w rocznym programie Doctoral Support Program w zakresie Studiów nad Nacjonalizmem. Tematem jej doktoratu była analiza porównawcza genezy nacjonalizmu żydowskiego i arabskiego. Po obronie doktoratu w 2006 roku pracowała w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, a w latach 2007-2011 w Max Planck Institute for Social Anthropology w Halle w Niemczech, gdzie zajmowała się między innymi zagadnieniami pluralizmu religijnego w Polsce.