dr Magdalena Kowalczyk

Magdalena Kowalczyk

dr Magdalena Kowalczyk

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk o Życiu
  • Adres e-mail: Magdalena Kowalczyk
  • Numer telefonu: (12) 3419160
 

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra biotechnologii. Pracę magisterską, będącą częścią projektu mającego na celu stworzenie szczepionki przeciwko Helicobacter pylori, wykonała w Zakładzie Biologii Molekularnej Kliniki Gastroenterologii (CMKP) w Centrum Onkologii w Warszawie. Rozprawę doktorską obroniła w Katedrze Nauk Fizjologicznych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej (SGGW) w 2005 roku. Tematem jej badań były molekularne mechanizmy zachodzące w komórkach nowotworowych podczas apoptozy. Badania te zostały wyróżnione przez Polską Akademię Nauk dyplomem uznania w 2005 roku. W październiku 2005 roku została zatrudniona w ramach stażu podoktoranckiego na Wydziale Farmakologii Uniwersytetu Teksańskiego w San Antonio, a po czterech latach w charakterze naukowca. Brała udział w realizacji dwóch projektów badawczych finansowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia. Praca jej koncentrowała się nad zastosowaniem związków o naturalnym pochodzeniu w chemoprewencji, badaniem procesów związanych ze stanami zapalnymi i tworzeniem się nowotworów w skórze oraz roli receptora glukokortykoidowego i jego interakcji z czynnikami transkrypcyjnymi w nowotworach.