dr inż. Magdalena Łopuszańska-Rusek

Magdalena Łopuszańska-Rusek

dr inż. Magdalena Łopuszańska-Rusek

 

Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Tytuł magistra inżyniera uzyskała w 2004 roku na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt. Za pracę magisterską dotyczącą rozkładu w żwaczu składników pokarmowych wysłodków buraczanych w różnej postaci otrzymała II Nagrodę „Sano – najlepsze prace magisterskie z zakresu żywienia zwierząt”.  Od 2005 roku związana była z Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym w Balicach (IZ – PIB), gdzie w 2009 roku obroniła rozprawę doktorską uzyskując stopień doktora inżyniera nauk rolniczych, następnie do końca 2011 roku zatrudniona była jako adiunkt w Dziale Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa. Podczas swojej pracy naukowej brała udział w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów związanych z żywieniem zwierząt przeżuwających. W  latach 2010-2011 brała udział w opracowaniu nowych norm i tabel żywienia zwierząt przeżuwających IZ – PIB. Odbyła praktyki zawodowe w czołowych polskich i francuskich ośrodkach hodowli bydła mlecznego i mięsnego (OHZ Osięciny sp. z o.o.; „Top Farms” Głubczyce; Farma M.Lamberger, Largitzen; Societe de Commercialisation Betail, Elevage et Viande en Alsace, Manspach). Od stycznia  2012 r. zatrudniona jest w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku koordynatora dyscyplin w dziale Nauk o Życiu.