dr Marcin Liana

Marcin Liana

dr Marcin Liana

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk o Życiu
  • Adres e-mail: Marcin Liana
  • Numer telefonu: (12) 3419161
 

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra biologii. Praca magisterska napisana w Instytucie Zoologii dotyczyła mechanizmów komórkowych zachodzących w procesie oogenezy u owadów. Rozprawę doktorską obronił z wyróżnieniem w 2004 r. w Zakładzie Anatomii Porównawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem rozprawy była analiza relacji filogenetycznych u roztoczy. Od 2005 r. przebywał na stażu podoktoranckim na Uniwersytecie Stanowym w New Hampshire w USA, gdzie zajmował się badaniem filogenezy u przedstawicieli Platyhelminthes. Od 2007 r., podczas kolejnego stażu podoktoranckiego na Uniwersytecie Harvarda w USA pracował nad zagadnieniami związanymi z neurobiologią i regeneracją nerwów u ssaków. W 2009 r. podjął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, gdzie zajmował się kilkoma projektami związanymi z filogenezą zwierząt oraz mechanizmami komórkowymi działającymi podczas rozwoju narządów u bezkręgowców.