dr Wiktoria Kudela-Świątek

Wiktoria Kudela-Świątek

dr Wiktoria Kudela-Świątek

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce
 

W 2007 r. ukończyła historię, a w 2010 filologię rosyjską na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 2012 uzyskała stopień doktora nauk historycznych na Wydziale Historycznym UJ na podstawie rozprawy pt. Represje na tle narodowościowym i religijnym w pamięci kazachstańskich Polaków. Studium oral history. Tłumaczka. Stypendystka Rządu Polskiego w latach 2001-2007 oraz Urzędu Obwodowego w Winnicy na Ukrainie w latach 2009-2010. W roku 2006 r. uczestniczyła w wymianie międzyuniwersyteckiej na Rijksuniversiteit Groningen (Holandia). Ukończyła staż sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (2009-2010). Laureatka etapu krajowego w konkursie Studencki Nobel 2010 w obszarze „języki obce”. Stypendystka Fundacji Lanckorońskich w 2014 r. Członek International Oral History Association i Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Autorka trzech monografii. Ma na swoim koncie również kilka książek pod redakcją oraz kilkadziesiąt artykułów w językach polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim głównie z zakresu historii mówionej, a także: problematyki pamięci (w tym m.in. miejsc pamięci i pamięci zbiorowej), dziejów Polaków na Wschodzie w XIX i XX w., Wielkiego Głodu na Ukrainie, sowieckich deportacji, życia codziennego w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich oraz przemian tożsamościowych w państwach byłego bloku komunistycznego. Jej książka Odpamiętane…O historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym (Kraków: Universitas 2013) została nominowana w 2014 r. do nagrody Identitas dla najlepszej książki w dziedzinie humanistyki.

Występowała na licznych konferencjach i kongresach międzynarodowych, w tym w Argentynie, Czechach, Finlandii, Holandii, na Łotwie, w Rosji, na Ukrainie oraz w Polsce. Publikowała m in. w „Theatrum historiae”, „Etnografii Polskiej”, „Roczniku Antropologii Historycznej”, „Wrocławskim Roczniku Historii Mówionej” i „Krakowskim Piśmie Kresowym”. Od 2009 r. jest członkiem redakcji „Krakowskiego Pisma Kresowego. Uczestniczka i koordynatorka szeregu projektów naukowych z zastosowaniem metody oral history przeprowadzanych w Polsce, Kazachstanie, Mołdawii i na Ukrainie oraz projektów inwentaryzacyjnych dotyczących dawnych cmentarzy. Od 2012 r. uczestniczy w projekcie SKILLS – Akademia Menadżerów Programowych realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

 Miłośniczka nordic walkingu i szwedzkich kryminałów.