Skład Rady


Skład Rady NCN w kadencji 2016-2018

 1. Prof. dr hab. Janusz Janeczek (powołanie do 2018 r.) – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Krystyna Bartol (powołanie do 2020 r.)
 3. Prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk (powołanie do 2020 r.)
 4. Prof. dr hab. Jerzy Chudek (powołanie do 2018 r.)
 5. dr hab. Joanna Golińska-Pilarek (od powołanie do 2020 r.)
 6. Prof. dr hab. Artur Jarmołowski (powołanie do 2018 r.)
 7. Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak (powołanie do 2020 r.)
 8. Prof. dr hab. Grzegorz Karch (powołanie do 2020 r.)
 9. Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska (powołanie do 2020 r.)
 10. Prof. dr hab. Jan Kotwica (powołanie do 2018 r.)
 11. Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz (powołanie do 2020 r.)
 12. Prof. dr hab. Stanisław Lasocki (powołanie do 2020 r.)
 13. Prof. dr hab. Ewa Łokas (powołanie do 2018 r.)
 14. Prof. dr hab. Ewa Majchrzak (powołanie do 2020 r.)
 15. Prof. dr hab. Teresa Malecka (powołanie do 2018 r.)
 16. Prof. dr hab. Marta Miączyńska (powołanie do 2020 r.)
 17. Prof. dr hab. Ewa Mijowska (powołanie do 2020 r.)
 18. Dr hab. Oktawian Nawrot (do 5.11.2018 r. )
 19. Prof. dr hab. Krzysztof Nowak (powołanie do 2018 r.)
 20. Prof. dr hab. Andrzej Sobolewski (powołanie do 2018 r.)
 21. Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek (powołanie do 2018 r.)
 22. Prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger (powołanie do 2018 r.)
 23. Prof. dr hab. Wojciech Tygielski (powołanie do 2018 r.)
 24. Prof. dr hab. Anetta Undas (powołanie do 2020 r.)
 25. Prof. dr hab. Marek Żukowski (powołanie do 2018 r.)

Skład Rady w latach 2014-2016

Skład Rady w latach 2012-2014

 1. prof. dr hab. Michał Karoński (powołanie do 2016 r.) – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Zbigniew Błocki
 3. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński (do 30 listopada 2013 r.)
 4. prof. dr hab. Bożena Czerny
 5. prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak (powołanie do 2016 r.)
 6. prof. dr hab. Jakub Gołąb
 7. prof. dr hab. Maciej Grochowski (powołanie do 2016 r.)
 8. prof. dr hab. Janusz Janeczek
 9. prof. dr hab. Janina Jóźwiak
 10. prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak (powołanie do 2016 r.)
 11. prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak (powołanie do: 2016 r.)
 12. prof. dr hab. Leszek Kaczmarek (powołanie do 2016 r.)
 13. prof. dr hab. Ireneusz Kamiński (powołanie do 2016 r.)
 14. prof. dr hab. Małgorzata Kossowska (powołanie do 2016 r.)
 15. prof. dr hab. Henryk Kozłowski (powołanie do 2016 r.)
 16. prof. dr Teresa Malecka
 17. prof. dr hab. inż. Michał Malinowski (powołanie do 2016 r.)
 18. prof. dr hab. Tomasz Motyl
 19. prof. dr hab. Krzysztof Nowak
 20. prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
 21. ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
 22. prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman-Konarzewski (powołanie od 2014 r. do 2016 r.)
 23. prof. dr hab. Adam Torbicki
 24. prof. dr hab. Maciej Wołowicz (powołanie do 2016 r.)
 25. prof. dr hab. Marek Żukowski

Skład Rady w latach 2010-2012

 1. prof. dr hab. Michał Karoński - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz
 3. prof. dr hab. Zbigniew Błocki
 4. prof. dr hab. Bożena Czerny
 5. prof. dr hab. Andrzej Duda
 6. prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
 7. prof. dr hab. Jakub Gołąb
 8. prof. dr hab. Janusz Janeczek
 9. prof. dr hab. Janina Jóźwiak
 10. prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
 11. prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak
 12. prof. dr hab. Mirosław Kofta
 13. prof. dr hab. Henryk Kozłowski
 14. prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 15. prof. dr Teresa Malecka
 16. prof. dr hab. Tomasz Motyl
 17. prof. dr hab. Krzysztof Nowak
 18. prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
 19. prof. dr hab. Ryszard Nycz
 20. prof. dr hab. Jerzy Pałka
 21. ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
 22. prof. dr hab. Adam Torbicki
 23. prof. dr hab. Wojciech Tygielski
 24. prof. dr hab. Marek Żukowski