Council of the NCN


The Council of the NCN is a policy body consisting of 24 distinguished researchers selected from  candidates appointed by Polish scientific institutions. The Council sets priority areas in basic research, decides on the type of programmes and specifies call regulations. Its range of competencies  also include electing members of the expert teams responsible for proposal evaluations as well as appointing the Director and Discipline Coordinators.

Council members 2016-2018

  1. Prof. Janusz Janeczek – chairman of the Council
  2. Prof. Krystyna Bartol
  3. Prof. Mikołaj Bojańczyk
  4. Prof. Jerzy Chudek
  5. Prof. Artur Jarmołowski
  6. Prof. Krzysztof Jóźwiak
  7. Prof. Grzegorz Karch
  8. Prof. Małgorzata Kossowska
  9. Prof. Jan Kotwica
  10. Prof. Wojciech Kucewicz
  11. Prof. Stanisław Lasocki
  12. Prof. Ewa Łokas
  13. Prof. Ewa Majchrzak
  14. Prof. Teresa Malecka
  15. Prof. Marta Miączyńska
  16. Prof. Ewa Mijowska
  17. Dr hab. Oktawian Nawrot
  18. Prof. Krzysztof Nowak
  19. Prof. Andrzej Sobolewski
  20. Prof. Andrzej Szostek
  21. Prof. Jan Jacek Sztaudynger
  22. Prof. Wojciech Tygielski
  23. Prof. dr hab. Anetta Undas
  24. Prof. Marek Żukowski

Council members 2014-2016

Council members 2012-2014

  1. Prof. Michał Karoński – chairman of the Council
  2. Prof. Zbigniew Błocki
  3. Prof. Tadeusz Burczyński (until: 2013)
  4. Prof. Bożena Czerny
  5. Prof. Elżbieta Frąckowiak (until: 2016)
  6. Prof. Jakub Gołąb
  7. Prof. Maciej Grochowski (until: 2016)
  8. Prof. Janusz Janeczek
  9. Prof. Janina Jóźwiak
  10. Prof. Krzysztof Jóźwiak (until: 2016)
  11. Prof. Sergiusz Jóźwiak (until: 2016)
  12. Prof. Leszek Kaczmarek (until: 2016)
  13. Prof. Ireneusz Kamiński (until: 2016)
  14. Prof. Małgorzata Kossowska (until: 2016)
  15. Prof. Henryk Kozłowski (until: 2016)
  16. Prof. Teresa Malecka
  17. Prof. Michał Malinowski (until: 2016)
  18. Prof. Tomasz Motyl
  19. Prof. Krzysztof Nowak
  20. Prof. Wojciech Nowakowski
  21. Prof. Andrzej Szostek
  22. Prof. Adam Torbicki
  23. Prof. Maciej Wołowicz (until: 2016)
  24. Prof. Marek Żukowski

Council members 2010-2012

  1. Prof. Michał Karoński – chairman of the Council
  2. Prof. Jacek Błażewicz
  3. Prof. Zbigniew Błocki
  4. Prof. Bożena Czerny
  5. Prof. Andrzej Duda
  6. Prof. Krzysztof Frysztacki
  7. Prof. Jakub Gołąb
  8. Prof. Janusz Janeczek
  9. Prof. Janina Jóźwiak
  10. Prof. Leszek Kaczmarek
  11. Prof. Tomasz Kapitaniak
  12. Prof. Mirosław Kofta
  13. Prof. Henryk Kozłowski
  14. Prof. Leszek Leszczyński
  15. Prof. Teresa Malecka
  16. Prof. Tomasz Motyl
  17. Prof. Krzysztof Nowak
  18. Prof. Wojciech Nowakowski
  19. Prof. Ryszard Nycz
  20. Prof. Jerzy Pałka
  21. Prof. Andrzej Szostek
  22. Prof. Adam Torbicki
  23. Prof. Wojciech Tygielski
  24. Prof. Marek Żukowski