CHIST-ERA


Narodowe Centrum Nauki jest członkiem konsorcjum CHIST-ERA II (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies - II) należącego do sieci typu ERA-NET, w którego skład wchodzą agencje finansujące badania naukowe.

Celem sieci jest wspieranie badań z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ICST (Information and Communication Science and Technologies). Dotychczas CHIST-ERA ogłosiła 4 konkursy na międzynarodowe projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły z krajów należących do sieci. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do konsorcjum CHIST-ERA w 2013 r., włączając się w organizację konkursu Adaptive Machines in Complex Environments; Heterogeneous Distributed Computing.

Konkursy

Lifelong Learning for Intelligent Systems (LLIS); Visual Analytics for Decision Making under Uncertainty (VADMU) (w trakcie oceny)

Nowy konkurs obejmuje następujące tematy:

 • Lifelong Learning for Intelligent Systems (LLIS),
 • Visual Analytics for Decision Making under Uncertainty (VADMU).

Do konkursu mogą przystępować zespoły złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z 3 krajów należących sieci CHIST-ERA.  

Czas trwania projektów: 24 miesiące lub 36 miesięcy

Termin składania wniosków: 17 stycznia 2017, godz. 17.00 czasu środokowoeuropejskiego

Wyniki konkursu: lipiec 2017

Zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Partner Search Tool pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Dokumentacja konkursowa:

Szczegółowe informacje o konkursie: http://www.chistera.eu/call-2016-announcement.

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski:

 1. Polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO, por. Uchwała Rady NCN nr 56/16 wraz z załącznikiem). Wniosek zawiera tabelkę budżetową: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/UNISONO_budget_table.xlsx.
 2. Budżet polskiej części projektu podany w systemie OSF powinien być podany w PLN (1 EUR=4,3122)
 1. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie CHIST-ERA, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 6-13).
 2. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum (por. UNISONO – s. 2: Rozdział IV, § 8 oraz s. 9: przypis 16). Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit na wynagrodzenia, o których mowa w pkt 2.1 powyższego dokumentu, stosuje się do całego konsorcjum łącznie.
 3. Wszystkich wnioskodawców z Polski prosimy o kontakt z NCN.

Kontakt:

dr Jakub Gadek, jakub.gadek@ncn.gov.pl, +48 12 341 9152

Sylwia Kostka, sylwia.kostka@ncn.gov.pl, + 48 12 341 9018

 

User-Centric Security, Privacy and Trust in the Internet of Things (SPTIoT); Terahertz Band for Next-Generation Mobile Communication Systems (TMCS) (zamknięty)

Termin składania wniosków upływa 13 stycznia 2016 r. o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Polscy wnioskodawcy zobowiązani są również do wysłania wyłącznie drogą elektroniczną wniosku UNISONO wraz z załącznikami do dnia 13 stycznia 2016 r.,  za pośrednictwem systemu OSF. Rekomendujemy również przesłanie wypełnionej tabeli finansowej na adres: jakub.gadek@ncn.gov.pl.

Finansowanie

Na polskie projekty badawcze Rada NCN przeznaczyła 500 tys. EUR.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową:

 1. CHIST-ERA Call 2015 Announcement
 2. CHIST-ERA Call 2015 Eligibility Requirements
 3. CHIST-ERA Call 2015 Proposal Form
 4. CHIST-ERA Call 2015 Financial Template
 5. CHIST-ERA Call 2015 Leaflet

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej: http://www.chistera.eu/call-2014-announcement.

Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN (1 EUR= 4,2153 PLN).

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej: http://www.chistera.eu/call-2015-announcement

Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział konkursie, zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Partner Search Tool pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Kontakt:

dr Jakub Gadek, jakub.gadek@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9152

Sylwia Kostka, sylwia.kostka@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9018

Resilient Trustworthy Cyber-Physical Systems (RTCPS); Human Language Understanding: Grounding Language Learning (HLU) (zamknięty)

Termin składania wniosków upływa 13 stycznia 2015 r. o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Polscy wnioskodawcy zobowiązani są również do wysłania wyłącznie drogą elektroniczną wniosku wstępnego wraz z załącznikami do dnia 20 stycznia 2015 r. za pośrednictwem systemu OSF www.osf.opi.org.pl (Wniosek UNISONO).

Finansowanie

Na polskie projekty badawcze Rada NCN przeznaczyła 500 tys. EUR.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową:

 1. CHIST-ERA Call 2014 Anouncement
 2. CHIST-ERA Call 2014 Eligibility Requirements
 3. CHIST-ERA Call 2014 Proposal Form
 4. CHIST-ERA Call 2014 Financial Template
 5. CHIST-ERA Call 2014 Leaflet

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej: http://www.chistera.eu/call-2014-announcement.

Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział konkursie, zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Partner Search Tool (http://www.chistera.eu/node/add/call-2014-eoi) pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Polski projekt nagrodzony w konkursie:

Dostęp do wielojęzycznych informacji i opinii

Kierownik polskiej części projektu: dr Mikołaj Leszczuk (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Partnerzy: Kamel Smaïli – koorydnator projektu (University of Lorraine, Francja), prof. Begoña García Zapirain (DEUSTO, Hiszpania), prof. Juan-Manual Torres-Moreno (University of Avignon, Francja)

Kontakt:

dr Jakub Gadek, jakub.gadek@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9152

Sylwia Kostka, sylwia.kostka@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9018

Adaptive Machines in Complex Environments; Heterogeneous Distributed Computing (zamknięty)

Tematyka konkursu:

 • Adaptive Machines in Complex Environments (AMCE) 
 • Heterogeneous Distributed Computing (HDC)

(w trakcie oceny)

Zespół badawczy: konsorcjum złożone z przynajmniej 3 zespołów reprezentujących co najmniej 3 kraje biorące udział w programie

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Francja, Włochy, Luksemburg, Łotwa, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania

Czas trwania projektu: maks. 3 lata

Budżet NCN przeznaczony na konkurs: 500 000 EUR

Harmonogram:

Termin składania wniosków: 21 stycznia 2014 r.

Wyniki: wrzesień 2014 r.

Dokumentacja konkursowa:

Call Announcement

Proposal Form

Eligibility Requirements

Financial Template

Leaflet

Szczegółowe informacje: http://www.chistera.eu/call-2013-announcement

Polski projekt nagrodzony w konkursie:

Heterogeniczne obliczenia równoległe i rozproszone w Javie

Koordynator projektu (kierownik polskiej części projektu): dr hab. Piotr Bała (Uniwersytet Warszawski)

Partnerzy: dr Costas Bekas (IBM Research Lab, Szwajcaria), prof. Dimitrios Nikolopoulos (Queen’s University of Belfast, Irlandia), dr Buğra Gedik (Bilkent Üniversitesi, Turcja)

Kontakt:

dr Jakub Gadek, tel. 12 341 9152

Sylwia Kostka, tel. 12 341 9018

 


Kontakt

dr Jakub Gadek, tel. 12 341 9152

Sylwia Kostka, tel. 12 341 9018