M-ERA


M-ERA jest siecią 38 organizacji z 25 krajów europejskich finansującą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. Konsorcjum ogłasza wspierane przez Komisję Europejską konkursy na projekty realizowane przez międzynarodowe zespoły badawcze.

Do tej pory ogłoszono cztery konkursy i sfinansowano 71 projektów. Narodowe Centrum Nauki jest członkiem sieci M-ERA od 2015 r.

Szczegółowe informacje i projektach finansowanych w konkursach sieci M-ERA; https://www.m-era.net/joint-calls.

M-ERA.NET 2: konkurs z zakresu nauki o materiałach i inżynierii materiałowej 2017 (w trakcie oceny)

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

 • Integrated computational materials engineering (ICME)
 • Innovative surfaces, coatings and interfaces
 • High performance composites
 • Multifunctional materials
 • New strategies for advanced material-based technologies in health applications
 • Materials for additive manufacturing

Termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals upływa 13 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Hiszpania, Islandia (udział niepotwierdzony), Izrael, Korea, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, Rosja, Republika Południowej Afryki, Rumunia (udział niepotwierdzony), Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy

Do sieci M-ERA należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany.

Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego.


Dokumentacja konkursowa:


Szczegółowe informacje o konkursie: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2017

 

Dodatkowe informacje dla naukowców ubiegających się o finansowanie NCN:

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie koordynator międzynarodowego projektu w imieniu całego konsorcjum składa wniosek skrócony, tzw. pre-proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do dnia 13 czerwca 2017 r.  do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa 9 listopada 2017 r. do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).

 1. Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/UNISONO_budget_table.xlsx.
 2. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 5-12).
 3. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO (por. s. 8-9: pkt 2.1.2 a) i b)) konsorcja polskie dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
 4. W konkursie obowiązuje kurs euro z dnia 14 marca 2017 r.: 1 EUR= 4,3295 PLN.
 5. Wszystkich wnioskodawców z Polski prosimy o kontakt z NCN.

Kontakt:

Weronika Bieniasz, tel. 12 341 9156

Malwina Gębalska, tel. 12 341 9017

M-ERA.NET 2: konkurs z zakresu nauki o materiałach i inżynierii materiałowej (w trakcie oceny)

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią M-ERA.NET 2 zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Konkurs obejmuje następujące tematy:

 • integrated computational materials engineering (ICME),
 • innovative surfaces, coatings and interfaces,
 • high performance synthetic and biobased composites,
 • functional materials,
 • interfaces between materials and biological hosts for health applications,
 • materials for additive manufacturing.

Termin składania wniosków (pre-proposals): 14 czerwca 2016 r., godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie: lista krajów.

Do sieci M-ERA należy zarówno Narodowe Centrum Nauki, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych (TRL 1-4). Udział partnera przemysłowego z Polski nie jest wymagany.

Do NCBR mogą być składane wnioski, które zaczynają się od TRL 3-6, a kończą na TRL 5-8. Wymagane jest uczestnictwo polskiego partnera przemysłowego.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają zaproszenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal. Termin składania wniosków pełnych upływa 10 listopada 2016 r. o godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Budżet polskiej części projektu powinien być skalkulowany zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych (uchwała Rady nr 84/2015, s. 5-12). W szczególności prosimy o zapoznanie się z regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń w projektach: p. 2.1, s. 6-9.

Na etapie full proposal wnioskodawcy z Polski będą zobowiązani do wypełnienia szczegółowego kosztorysu projektu.     

Dokumentacja konkursowa dostępna jest tutaj.

Prosimy również o zapoznanie się z wymogami formalnymi konkursu skierowanymi do wnioskujcych do NCN.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków o finansowanie badań podstawowych prosimy o kontakt z NCN.

Kontakt:

dr Weronika Bieniasz, weronika.bieniasz@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9156

dr Malwina Gębalska, malwina.gebalska@ncn.gov.pl , tel. 12 341 9017