QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Udział dyrektora NCN w Kongresie Kultury Akademickiej

środa, 26 marca 2014

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w obradach Kongresu Kultury Akademickiej odbywającego się w Krakowie w dniach 20-22 marca br. Celem kongresu była dyskusja nad stanem i kondycją środowiska akademickiego XXI w. »


Formularze wniosków dla konkursów OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7

piątek, 21 marca 2014

Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursu: OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7. Nabór wniosków trwa do 17 czerwca 2014 r. »


Heritage Plus – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym

wtorek, 18 marca 2014

Informujemy, że od 2014 r. konkurs Heritage Plus jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. »


Marcowe posiedzenie Rady NCN

wtorek, 18 marca 2014

W dniach 12-13 marca 2014 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Pierwsza część spotkania została poświęcona dyskusji nad sprawozdaniem z działalności Narodowego Centrum Nauki za rok 2013 wraz z ewaluacją realizowanych zadań, rocznym sprawozdaniem finansowym za 2013 r. oraz planem działalności Narodowego Centrum Nauki na rok 2014. Dokonano również oceny merytorycznej pracy Dyrektora Centrum, a także p.o. zastępcy Dyrektora oraz Koordynatorów Dyscyplin NCN. »


Warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych

wtorek, 18 marca 2014

Informujemy, że ze względu na wolne miejsca rejestracja na warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych, które odbędą się 10 kwietnia br. w Lublinie, jest nadal otwarta. »


Ogłoszenie konkursów OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7

poniedziałek, 17 marca 2014

Działając na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617, z późn. zm.), Koordynatorzy Dyscyplin ogłaszają konkursy: »


Szczegółowe zestawienia rankingowe beneficjentów

piątek, 7 marca 2014

W dziale Statystyki opublikowano kolejną część rankingów podmiotów, którym Narodowe Centrum Nauki przyznało w 2013 r. finansowanie na realizację projektów badawczych, staży podoktorskich oraz stypendiów doktorskich. »


Przedłużenie terminu składania aplikacji na stanowisko młodszy specjalista / specjalista ds. kontroli

czwartek, 6 marca 2014

Informujemy, że ze względu na techniczne problemy z dostępnością poczty elektronicznej, Narodowe Centrum Nauki przedłuża termin składania aplikacji na stanowisko specjalista ds. kontroli / młodszy specjalista ds. kontroli do dnia 7 marca 2014 r. »


Dni Narodowego Centrum Nauki – Lublin 2014

poniedziałek, 3 marca 2014

W dniach 9-10 kwietnia br. w Lublinie odbędzie się druga edycja Dni Narodowego Centrum Nauki. Wydarzenie organizowane jest wspólnie z lubelskimi uczelniami: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Przyrodniczym. »


Udział dyrektora NCN w Sixth High-level Workshop on the European Research Area (ERA)

czwartek, 27 lutego 2014

W dniach 24 i 25 lutego br. dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w Sixth High-level Workshop on the European Research Area (ERA). Warsztaty zorganizowane przez Science Europe odbyły się w Bath w Anglii. »


Strony