QUANTERACHANSEWEAVE Fundusze NorweskieZobacz film NCNOtwarte konkursy NCNPrzykłady finansowanych projektówKonkurs DIOSCURI

Aktualności


Lutowe posiedzenie Rady NCN

piątek, 20 lutego 2015

W dniach 11-12 lutego 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. W dniu 12 lutego miało miejsce posiedzenie plenarne Rady, a dzień wcześniej – posiedzenia Komisji Rady Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) oraz Komisji Nauk o Życiu (K-3). »


Nowy międzynarodowy konkurs JPI HDHL

piątek, 20 lutego 2015

30 marca 2015 r. konsorcjum JPI HDHL (JPI A Healthy Diet for a Healthy Life), do którego należy również Narodowe Centrum Nauki, ogłosi konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt. „Nutrition and Cognitive Function” (NutriCog). »


Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach SYMFONIA 3, ETIUDA 3 i FUGA 4

środa, 11 lutego 2015

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2014 r.: »


Narodowe Centrum Nauki a jakość wyższych uczelni

środa, 11 lutego 2015

Zapraszamy do lektury artykułu pt. Narodowe Centrum Nauki a jakość wyższych uczelni autorstwa prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora NCN, który został opublikowany w książce pt. Idea Uniwersytetu pod red. Piotra Sztompki oraz Krzysztofa Matuszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 279-292). »


Czwarta edycja warsztatów szkoleniowych dla pracowników administracyjnych

poniedziałek, 9 lutego 2015

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na jednodniowe warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną finansowanych przez Centrum projektów badawczych. Warsztaty odbędą się 26 marca br. w siedzibie NCN w Krakowie. »


Wyniki konkursów MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4

czwartek, 5 lutego 2015

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 czerwca 2014 roku: »


NCN i NCBR wspólnie dla praktycznego wykorzystania badań podstawowych

środa, 4 lutego 2015

Dziś poznaliśmy wyniki pierwszego konkursu przedsięwzięcia TANGO, uruchomionego z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na realizację najlepszych projektów naukowcy otrzymają z NCBR prawie 40 mln zł. »


Rankingi jednostek w konkursach NCN 2014

wtorek, 3 lutego 2015

W konkursach NCN rozstrzygniętych w 2014 roku finansowanie otrzymały 1804 projekty, staże i stypendia. Zostały one wyłonione przez Zespoły Ekspertów spośród 11 432 wniosków złożonych do Centrum w tych konkursach. Ponad 760 mln zł z NCN wspomoże badaczy zatrudnionych w 186 jednostkach na terenie całego kraju. »


Wnioski odrzucone z powodów formalnych w konkursach NCN – statystyki

poniedziałek, 2 lutego 2015

W związku z informacją rozpowszechnianą przy okazji organizowanych komercyjnie szkoleń dotyczących przygotowywania wniosków do Narodowego Centrum Nauki, informujemy, że nieprawdą jest, że „w ostatnim czasie znacząco wzrosła liczba wniosków o grant odrzuconych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) z przyczyn formalnych.” »


Działalność Komisji Odwoławczej NCN w liczbach

poniedziałek, 2 lutego 2015

W ramach Rady Narodowego Centrum Nauki działa Komisja Odwoławcza, która jest odpowiedzialna za rozpatrywania odwołań od decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Komisja została powołana przez Radę NCN, na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617). »


Strony