pt., 16/10/2015 - 15:20

Informujemy, że w sekcji Informacje dla realizujących projekty zostało udostępnione stanowisko NCN w sprawie stypendiów naukowych wypłacanych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Stanowisko wyjaśnia, na jakich zasadach powinny być wypłacane stypendia naukowe, jakie zmiany w zakresie przyznawania i wypłacania stypendiów są akceptowane przez NCN oraz jakie zmiany są niedopuszczalne.

Zwracamy uwagę, że stanowisko NCN nie jest wiążące dla organów podatkowych, które samodzielnie dokonują oceny skutków podatkowych poszczególnych zmian w zakresie stypendiów przyznawanych i wypłacanych w projektach NCN.

Przejdź do: STANOWISKO NCN WS. STYPENDIÓW