Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza w KrakowieKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta (2 etaty)
Wymagania:

-stopień magistra nauk fizycznych;
-doświadczenie w zakresie:
-analizy danych z nowoczesnych eksperymentów fizyki wysokich energii, szczególnie preferowane doświadczenie w zakresie analizy danych ze zderzeń ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS na LHC;
-umiejętność programowania w C++;
-umiejętność pracy w zespole;
-dobra organizacja pracy, rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków;
-silna motywacja do pracy;
-bardzo dobra znajomość języka angielskiego potrzebna do prezentowania wyników w międzynarodowym zespole oraz współudziału w przygotowaniu publikacji naukowych;

Opis zadań:

Analiza danych eksperymentalnych związanych z tematyką projektu „Badanie procesów z dużym pędem poprzecznym w zderzeniach ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS na LHC” (kierownik projektu dr hab. Inż. Iwona Grabowska-Bołd);
- Analiza danych ze zderzeń ołów-ołów, proton-ołów oraz proton-proton oraz prezentacja wyników badań;
- Udział w przygotowywaniu publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 15 września 2017, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

- Przedmiotem konkursu są dwa granty stypendialne: jeden w wysokości 2000 PLN miesięcznie brutto, a drugi - 1000 PLN miesięcznie brutto
- Okres realizacji zadań: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia
- Kandydat musi być już doktorantem, lub rozpocząć studia doktoranckie od 1.10.2017
- Dla doktorantów spoza AGH wymagane jest oświadczenie opiekuna doktoratu, że zgadza się na zaangażowanie kandydata w realizację tego projektu

Laureaci konkursu zostaną włączeni w prace zespołu doświadczalnego eksperymentu ATLAS pod kierunkiem dr hab. inż. Iwony Grabowskiej-Bołd.

Dodatkowe informacje:

Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych, w tym publikacje oraz informacje na temat uzyskanych wyróżnień wynikających z prowadzenia badań naukowych, otrzymanych stypendiów, nagród oraz doświadczenia naukowego zdobytego poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, udziału w projektach badawczych, warsztatach i szkoleniach naukowych.
Wymagane dokumenty:
-CV (zawierające informacje o dorobku naukowym, doświadczeniu badawczym, referatach na konferencjach, stażach, szkoleniach, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach itp);
-Spis publikacji oraz raportów konferencyjnych;
-List motywacyjny;
-Opinia jednego samodzielnego pracownika naukowego o działalności naukowej kandydata;
-Kopia dyplomu magisterskiego;
-Kopia certyfikatu językowego;
-Oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji oraz realizacji projektu (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)”;
-Informacje kontaktowe (w tym adres e-mail).

Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Komisja konkursowa ocenia wnioski kandydatów zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów I i przyznaje stypendia naukowe kandydatom, którzy otrzymali najwyższe liczby punktów na liście rankingowej: 2000 PLN pierwszemu kandydatowi z listy, a 1000 PLN drugiemu kandydatowi z listy rankingowej. Stypendium naukowe może zostać przyznane kolejnej osobie na liście rankingowej, w sytuacji gdy laureat konkursu zrezygnuje z podpisania umowy stypendialnej. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia dwóch laureatów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po dniu 15 września 2017 r.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 1 października 2017 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Iwona.Grabowska-Bold@fis.agh.edu.pl w terminie do 15 września 2017 podając w tytule „<Imię.Nazwisko> - Konkurs na stypendium naukowe OPUS-12” .

Data dodania ogłoszenia: 2017-08-03 12:26:54

« wróć do ofert pracy

Polityka cookies

Partnerzy