Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGHKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta
Wymagania:

- status doktoranta
- znajomość podstaw mechaniki kwantowej i metod obliczeniowych

Opis zadań:

- modelowanie stanów zlokalizowanych, oddziaływań między nośnikami oraz oddziaływania spin-orbita, spin-dolina etc. w kropkach kwantowych na bazie silicenu dla atomistycznego hamiltonianu ciasnego wiązania w obecności zewnętrznych potencjałów formujących złącza n-p, silnych zewnętrznych pól magnetycznych, z uwzględnieniem efektów dekoherencji oraz defektów
- czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych
- przygotowanie rozprawy doktorskiej

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 1 marca 2018, 12:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium 3 tysiące / miesiąc przez okres do 36 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Kontakt i składanie podań : Bartłomiej Szafran (bszafran@agh.edu.pl)
Rekrutacja na interdysplinarne studia doktoranckie FCB:
http://www.fcb.fis.agh.edu.pl/
Rekrutacja na studia doktoranckie z zakresu fizyki:
http://www.ftj.agh.edu.pl/pl/26.html

Aplikacja do projektu wiążę się z zimową rekrutacją na studia doktoranckie na WFiIS AGH. Rekrutacja prowadzona jest na studia interdyscyplinarne FCB (fundusze POWER) oraz studia w dyscyplinie fizyka. Stypendium z projektu OPUS przyznawane jest niezależnie od stypendiów doktoranckich.

Data dodania ogłoszenia: 2017-10-10 09:56:27

« wróć do ofert pracy