Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-HutniczaKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: student stypendysta
Wymagania:

- ukończone studia I stopnia (inżynierskie) z zakresu fizyki technicznej, potwierdzone dyplomem,
- rozpoczęty co najmniej drugi semestr studiów II stopnia (magisterskich) w zakresie fizyki technicznej,
- znajomość podstaw krystalografii i dyfrakcji,
- znajomość modeli odkształcenia sprężysto-plastycznego,
- udokumentowane doświadczenie w wyznaczaniu naprężeń i odkształceń sieci w materiałach polikrystalicznych.

Opis zadań:

- Opracowanie programów do analizy wyników dyfrakcyjnych pomiarów dotyczących wyznaczania naprężeń i odkształceń sieci krystalograficznej w materiałach polikrystalicznych (eksperymenty z wykorzystaniem dyfrakcji promieniowania synchrotronowego i neutronowego podczas testów rozciągania i ściskania). Udział w eksperymentach i analiza dyfrakcyjnych pomiarów rentgenowskich (wyznaczanie pozycji pików dyfrakcyjnych z zastosowaniem odpowiednich poprawek eksperymentalnych).
- Przygotowanie rozprawy magisterskiej.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 29 stycznia 2018, 09:00
Forma składania ofert: osobiście
Warunki zatrudnienia:

stypendium w wysokości 1500 zł wypłacane przez okres do 8 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:
1) podanie
2) CV i list motywacyjny,
3) pisemną zgodę promotora/opiekuna pracy magisterskiej,
4) odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje,
5) opinię opiekuna pracy inżynierskiej/licencjackiej.
Na zgłoszeniu należy dopisać:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).”

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, ul. Reymonta 19, budynek D-10, pokój 327-328, tel. 12 617 2953, Fax: 12 634 0010, e-mail: Sekretariat@fis.agh.edu.pl.
Ewentualne pytania w sprawie konkursu proszę kierować do kierownika projektu prof. Andrzeja Baczmańskiego na adres: Andrzej.Baczmanski@fis.agh.edu.pl

Data dodania ogłoszenia: 2018-01-08 10:02:00

« wróć do ofert pracy