Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Akademia Górniczo-HutniczaKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: asystent naukowy (postdoc)
Wymagania:

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

− posiadać doktorat w dziedzinie nauk fizycznych lub technicznych, lub mieć złożoną pracę doktorską i pozytywne recenzje,
− mieć udokumentowany udział we współpracy międzynarodowej związanej z eksperymentami fizyki cząstek elementarnych,
− posiadać doświadczenie w analizie danych z eksperymentów fizyki cząstek w ramach dużych zespołów międzynarodowych,
− posiadać umiejętność pracy w zespole,
− znać języki programowania C++, Python i Root,
− znać język angielski na poziomie co najmniej B2 (dyplom B2 lub równorzędny),
− dodatkowym atutem będzie członkostwo w eksperymencie ATLAS na LHC oraz doświadczenie w analizie danych ze zderzeń ciężkich jonów,
− przedstawić dwa listy polecające.

Opis zadań:

Analiza danych eksperymentalnych związanych z tematyką projektu „Badanie procesów z dużym pędem poprzecznym w zderzeniach ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS na LHC ” (kierownik projektu dr hab. Inż. Iwona Grabowska-Bołd);
- Analiza danych ze zderzeń ołów-ołów, proton-ołów oraz proton-proton oraz prezentacja wyników badań;
- Udział w przygotowywaniu publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 6 kwietnia 2018, 00:00
Forma składania ofert: pocztą
Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie na pełny etat w okresie 12 miesięcy (1.05.2018-30.04.2019) z możliwością przedłużenia o jeden rok.

Dodatkowe informacje:

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:
1) podanie, CV, kwestionariusz osobowy,
2) odpis dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje,
3) wykaz dorobku naukowego (wykaz publikacji: książki, artykuły, referaty opublikowane w materiałach konferencyjnych, itp.; wykaz opracowań badawczych i zastosowanych praktycznie, patenty, itp.) i organizacyjnego (wykaz pełnionych funkcji w przeszłości i obecnie, w uczelni lub poza uczelnią, itp.),
4) arkusz ostatniej oceny okresowej lub opinię prorektora lub z poprzedniego miejsca pracy.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej (ul. Reymonta 19, III p., pokój 327) w terminie do dnia: 6 kwietnia 2018 roku
Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia laureata. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2018 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu na adres e-mail: Iwona.Grabowska-Bold@fis.agh.edu.pl

Link do ogłoszenia konkursowego AGH:
http://www.uci.agh.edu.pl/images/konkursy/dp/1102_18_14%20asystent%20naukowy%20WFiIS.pdf

Data dodania ogłoszenia: 2018-02-12 12:27:39

« wróć do ofert pracy