Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Maszyn Przepływowych im. R.SzewalskiegoGdańsk, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendysta/student/doktorant
Wymagania:

• znajomość zagadnień z dziedziny inżynierii materiałowej oraz/lub elektrochemii oraz/lub fotofizyki a także technik badawczych fizyki ciała stałego (np. spektroskopia UV-vis i ramanowska, SEM, AFM, woltamperometria cykliczna, liniowa, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna)
• mile widziany stopień magistra w dziedzinie chemii, fizyki, nanotechnologii, mechaniki lub inżynierii materiałowej lub dziedzinach pokrewnych
• predyspozycja do pracy w laboratorium
• umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym
• dokładność, chęć do nauki oraz otwartość na podejmowanie wyzwań
• umiejętność pracy w zespole
• dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi oprogramowania dedykowanego do analizy danych (np. Origin) czy modelowanie właściwości nanomateriałów np. optycznych (Lumerical)
• dodatkowym atutem będzie dotychczas prowadzona aktywność naukowa, np. udział w festiwalach nauki, konferencjach czy publikacjach naukowych

Opis zadań:

• zaprojektowanie i wykonanie stanowiska eksperymentalnego do anodyzacji podłoży o złożonej geometrii
• optymalizacja procesu anodyzacji celem wytworzenia półprzezroczystych warstw uporządkowanych nanorurek - charakterystyka materiału przy użyciu technik elektrochemicznych
• przygotowanie publikacji, abstraktów na konferencje, raportów
• aktywny udział w konferencjach, spotkaniach zespołu

Typ konkursu NCN: Projekt międzynarodowy – ST
Termin składania ofert: 1 czerwca 2021, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

• Wynagrodzenie w formie stypendium 4400 zł/mc brutto na 36 miesięcy
• Realizacja pracy doktorskiej w młodej, dynamicznie rozwijającej się grupie badawczej
• Dostęp do unikalnych stanowisk badawczych (m.in. wielokonałaowy zestaw do anodyzacji stanowiska do pomiarów elektrochemicznych i fotoelektrochemicznych, charakterystyki materiału z wykorzystaniem wielu różnorodnych technik spektroskopowych)
• Możliwość odbycia stażu w zagranicznej jednostce naukowej na Czechach (University of South Bohemia w Czeskich Budziejowicach) oraz zdobycia doświadczenia przez ścisłą współpracę z zespołami naukowywi z Politechniki Gdańskiej i Politechniki Waszawskiej
• Prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych i zagranicznych

Dodatkowe informacje:

Opis projektu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/ceus-unisono_siuzdak_pl.pdf
Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana, wyślij swoje CV uwzględniające dorobek naukowy wraz z listem motywacyjnym na adres:
ksiuzdak@imp.gda.pl,
Dr hab. inż. Katarzyna Siuzdak, tel. +48 58 522 5120

Data dodania ogłoszenia: 2021-01-25 12:01:35

« wróć do ofert pracy