Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Katedra Histologii I Embriologii, Uniwersytet Medyczny w PoznaniuPoznan, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Post-doc
Wymagania:

stopień doktora nauk medycznych lub pokrewnych. Kandydatura osób będących na końcowym etapie postępowania doktorskiego (np. złożenie pracy do recenzji) będzie akceptowana, jednakże posiadanie stopnia doktora będzie niezbędne w momencie podpisania umowy o pracę z kandydatem.
- bardzo dobra praktyczna znajomość następujących technik: hodowla komórkowa (kom. prawidłowych w tym macierzystych oraz nowotworowych; różnicowanie; transdukcja wektorami lentiwirusowymi), qPCR, western blot, cytometria przepływowa, Immunofluorescencja, testy ELISA
- uprawnienia do prowadzenia badań z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych
- udokumentowany znaczący dorobek publikacyjny oraz istotne doświadczenie zawodowe
- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych
- bardzo dobra organizacja pracy
- umiejętność pracy zespołowej oraz umiejętności interpersonalne

Opis zadań:

Udział w doświadczeniach in vivo, hodowla komórek nadnerczy, wykonanie analiz proliferacji komórek nadnerczy, oznaczenie poziomu hormonów, izolacja całkowitego RNA, wykonanie Western blot, udział w badaniach histochemicznych, udział w doświadczeniach z wykorzystaniem zwierząt, udział w zabiegach chirurgicznych, wykonanie reakcji real time PCR, projektowanie starterów, optymalizacja reakcji real time PCR, obliczanie wydajności PCR, analiza danych, przygotowanie wykresów i publikacji.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ
Termin składania ofert: 6 czerwca 2021, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Okres zatrudnienia: maksymalnie do 48 miesięcy.
Deklarowana kwota: 10 000 PLN brutto-brutto miesięcznie.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- życiorys
- kopia dyplomu ukończenia studiów, kopia dyplomu potwierdzającego uzyskania stopnia doktora, lub tożsamy dokument (dla osób będących w końcowym etapie postępowania doktorskiego: pismo wyjaśniające, zawierające propozycję terminu obrony)
- lista publikacji, wystąpień konferencyjnych, grantów
- dwie najważniejsze publikacje kandydata
- dodatkowe dokumenty, które mogłyby wzmocnić aplikację (według uznania kandydata)
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby rekrutacji do projektu naukowego , prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie”.

Zgłoszenia, dokumenty oraz dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na następujący adres: prof. dr hab. Marcin Ruciński, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, e-mail: marcinruc@ump.edu.pl.

Data dodania ogłoszenia: 2021-05-04 19:52:34

« wróć do ofert pracy