Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i InformatykiKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendysta
Wymagania:

- tytuł licencjata lub magistra w informatyce lub matematyce;
- bardzo dobre wyniki dotychczasowych studiów;
- doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych będzie dodatkową zaletą.

Opis zadań:

- prowadzenie badań naukowych w obszarze złożoności obliczeniowej oraz analizy metod algorytmicznych rozwiązujących problemy spełnialności więzów nad nieskończonymi dziedzinami zgodnie z założeniami projektu, w szczegółowym zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu;
- współpraca przy upowszechnianiu wyników projektu, w tym zaangażowanie w
- przygotowywanie publikacji i prezentacji;
- udział w spotkaniach grupy badawczej w zakresie uzgodnionym z kierownikiem projektu.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 31 sierpnia 2021, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium będzie przyznane na okres od 1 pażdziernika 2021 r. do 30 września 2022 r. w miesięcznej wysokości 2500 zł. Stypendysta w ramach uczestnictwa w projekcie może mieć finansowane krótkie wyjazdy naukowe lub szkoleniowe oraz uczestnictwo w konferencjach.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

- życiorys uwzględniający przebieg nauki , dorobek naukowy ( w tym publikacje), osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań, stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe ( w tym udział w warsztatach, szkoleniach, stażach i projektach badawczych);
- kopia pracy licencjackiej lub magisterskiej;
- podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Dokumenty prosimy przesłać w wersji elektronicznej na adres: michal.wrona@uj.edu.pl

Wybrani kandydaci mogą być poproszeni o udział w rozmowie z członkami komisji konkursowej osobiście lub on-line. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.09.2021 r.

Data dodania ogłoszenia: 2021-06-10 14:20:56

« wróć do ofert pracy