Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Psychologii PANWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Tłumacz jęz. norweskiego
Wymagania:

Biegła znajomość języka norweskiego-bokmal

Opis zadań:

Tłumaczenia i adaptacje kwestionariuszy badawczych z języka polskiego na norweski w projekcie VAPE Virtual Air Pollution Experience https://vape.edu.pl/

Typ konkursu NCN: Projekt międzynarodowy – HS
Termin składania ofert: 30 czerwca 2021, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Rodzaj zatrudnienia: umowa - zlecenie, zadaniowy czas pracy

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby proszone są o składanie aplikacji zawierającej CV na adres vape@psych.pan.pl

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Psychologii PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. Jaracza 1 dla potrzeb rekrutacji (administrator danych), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).”

Klauzula informacyjna: Administratorem Pani/a danych osobowych jest Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (00-378) przy ul. Jaracza 1. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszękontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail; sekretariat@psych.pan.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu prowadzonej przez Instytut Psychologii PAN, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania rekrutacji, maksymalnie przez okres do 30. września 2020. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Pozyskane dane osobowe przekazywane będą tylko organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów.

Data dodania ogłoszenia: 2021-06-11 12:20:27

« wróć do ofert pracy