Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki, Uniwersytet w BiałymstokuBiałystok, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant/ka-stypendysta/ka
Wymagania:

Wymagania:
- Wykształcenie wyższe, tytuł zawodowy magistra fizyki,
- Co najmniej dobrej oceny pracy magisterskiej,
- Doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie badań właściwości magnetycznych nanostruktur przy wykorzystaniu metod magnetooptycznych (udokumentowane wystąpieniami konferencyjnymi i publikacjami),
- Doświadczenie, biegła znajomość w badaniach, analizie i interpretacji wyników z wykorzystaniem techniki BLS (Brillouin Light Scatternig Spectroscopy), (udokumentowane wystąpieniami konferencyjnymi i publikacjami),
- Umiejętności współpracy w interdyscyplinarnym zespole.
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
- Kandydat musi posiadać status doktoranta,

Gwarantujemy:
- zespół zaangażowany w ciekawy projekt naukowy,
- pracę przy wysokiej klasy aparaturze laboratoryjnej,
- współpracę z najlepszymi w Polsce grupami naukowymi zajmującymi się badaniami magnetycznych nanostruktur, oraz współpracę z placówkami zagranicznymi,
- wsparcie w pracy naukowej oraz możliwości rozwoju naukowego,

Opis zadań:

Zadaniem doktoranta jest udział w realizacji projektu Beethoven pt. „Dynamika ściany domenowej i właściwości magnetycznej tekstury w warstwach magnetycznych z oddziaływaniem typu Dzyaloshinskii-Moriya”:
- charakteryzacja właściwości magnetycznych nanostrutur w oparciu o różne techniki magnetooptyczne, w szczególności spektroskopię rozpraszania światła Brillouina.
- czynny udział w przygotowaniu wyników badań do publikacji.
Dołączając do naszego zespołu (http://physics.uwb.edu.pl/ Katedry Fizyki Magnetyków) doktorant wejdzie w ciekawą tematykę badawczą. Oczekiwane jest od doktoranta uje pełnego zaangażowania w realizację projektu, kreatywności oraz odpowiedzialności w rozwiązywaniu problemów badawczych.

Typ konkursu NCN: BEETHOVEN – ST
Termin składania ofert: 6 sierpnia 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe NCN (3 tysiące/miesiąc) wypłacane będzie przez okres 4.5 miesiąca (z możliwością przedłużenia).
Początek zatrudnienia: 16 sierpnia 2021.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje:
Kandydaci zostaną wyłonieni i zatrudnieni zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.
Wymagane dokumenty:
- CV uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe: staże naukowe w kraju i za granicą, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo w artykułach naukowych oraz uczestnictwo w konferencjach;
- List rekomendacyjny opiekuna pracy magisterskiej lub innego naukowca
(z informacjami o jego / jej numerach telefonów i adresach e-mail).
- List motywacyjny w języku polskim lub angielskim;
- Lista publikacji i wystąpień konferencyjnych
- Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;


Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną). W podaniu i CV należy umieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Kontakt i składanie podań: Ryszard Gieniusz (gieniusz@uwb.edu.pl) – kierownik projektu w Białymstoku

Data dodania ogłoszenia: 2021-07-22 16:03:25

« wróć do ofert pracy