Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: WYdział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet JagiellońskiKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant/stypendysta
Wymagania:

posiadanie tytułu magistra w zakresie biochemii, biotechnologii, lub dziedzin pokrewnych,
przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ, program Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia prowadzony na WBBiB
znajomość technik biologii molekularnej i biochemii – umiejętności praktyczne w zakresie np. izolacji kwasów nukleinowych, PCR, Western blot, hodowli komórkowych najlepiej udokumentowane wynikami w pracy magisterskiej lub artykule naukowym,
znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na komunikację w mowie i piśmie,
silna motywacja do pracy badawczej oraz umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
zaangażowanie, sumienność oraz dyspozycyjność do pracy w niestandardowych godzinach.

Od kandydata (stypendysty) wymagane będzie wypełnianie zadań wynikających z obowiązków uczestnika Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ, program Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia prowadzony na WBBiB.

Opis zadań:

Badania mają na celu wyjaśnienie jaką rolę w przekazie sygnału Wnt/b-katenina i biologii komórek czerniaka pełni kinaza białkowa oddziałującą z receptorem kinaz serynowo-treoninowych 4 (RIPK4).

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 6 września 2021, 23:55
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie: 2 000 zł/miesiąc (dodatkowo stypendium ze Szkoły Doktorskiej, ok. 2 000 zł/miesiąc), kwoty nie podlegają opodatkowaniu

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia/zapytania należy przesyłać drogą elektroniczną pod adres: a.wolnicka-glubisz@uj.edu.pl
W tytule należy umieścić tekst: DOKTORANT. Zgłoszenie powinno zawierać (w formie jednego pliku pdf):

Data dodania ogłoszenia: 2021-07-22 17:07:25

« wróć do ofert pracy