Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we WrocławiuWrocław, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:

- Tytułu magistra chemii, fizyki lub nauk pokrewnych
- Doświadczenie w dziedzinie fizyki/chemii ciała stałego, optyce, spektroskopii, znajomość aparatury, technik spektroskopowych i oprogramowania (Office, Origin)
- Dobra znajomość języka angielskiego
- Entuzjazm, motywacja do pracy naukowej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Opis zadań:

Celem projektu jest synteza nowych luminescencyjnych organiczno-nieorganicznych perowskitów na bazie ligandów mrówczanowych zawierających jony Cr3+ oraz zbadanie i wyjaśnienie mechanizmów zachodzących procesów optycznych zależnych od temperatury i ciśnienia.

Typ konkursu NCN: SONATA – ST
Termin składania ofert: 3 września 2021, 00:00
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Stypendium doktoranta będzie finansowane ze środków projektu przez 36 miesięcy (przewidywane stypendium w projekcie to 4000 zł/miesiąc brutto-brutto przed dokonaniem oceny śródokresowej i 4200 zł/miesiąc po niej). Ostatnie 12 miesięcy finansowane będzie w ramach szkoły doktorskiej Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe ZASADY REKRUTACJI do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, WYMAGANE DOKUMENTY, oraz SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW znajdują się pod adresem: https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2021-22.

Data rozstrzygnięcia konkursu: 24.09.2021 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt dr Dagmarę Stefańską (D.Stefanska@intibs.pl, tel. 713954163) lub dr. hab. Macieja Ptaka (M.Ptak@intibs.pl, tel. 713954162).

Data dodania ogłoszenia: 2021-07-22 20:45:24

« wróć do ofert pracy